O nouă amendă în Codul Contravenţional! În vigoare, de la 1 septembrie 2018

Distribuie:
 • 43
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  

Guvernul Republicii Moldova a pregătit proiectul de lege care urmează a fi votat de Parlament şi care ulterior va permite locuitorilor din stânga Nistrului să călătorească în străinătate cu nişte plăcuţe neutre speciale pentru autovehicule.

Acesta a fost aprobat astăzi de Cabinetul de Miniştri şi pe lângă explicaţii am descoperit şi o nouă sancţiune care urmează a fi introdusă în Codul Contravenţional.

Astfel, în vederea reducerii abuzurilor din partea populației și agenților economici și eschivării de la plata drepturilor de import aferente mijloacelor de transport introduse în Republica Moldova, proiectul de lege prevede interzicerea circulației mijloacelor de transport, înregistrate în baza Legii respective, pe drumurile naționale de către persoanele care au domiciliul într-o localitate alta decât în Unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender.

În context, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Se completează cu articol 2311 cu următorul cuprins: „Art.231¹. Conducerea vehiculului cu număr eliberat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender sau cu număr de înmatriculare neutru

Conducerea vehiculului cu număr eliberat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender sau cu numărul de înmatriculare neutru de către o persoană care are domiciliu în altă localitate decât în localitățile din stânga Nistrului sau municipiul Bender se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale (3.000-4.500 de lei) cu aplicarea a 5 puncte de penalizare aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale (4.500-7.500 de lei) aplicată persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”;

2. La articolul 423 alineatul (1), după textul „la art.” se completează cu textul „231¹,”;

Aici, autoritatea competentă pentru a constata, soluţiona cauzele contravenţionale va fi Serviciul Grăniceri!

3. La articolul 438 alineatul (1) litera d), textul „nu are domiciliu în una dintre unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender, deține permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislația națională,” se substituie cu cuvintele „are domiciliu în altă localitate decât în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender”, iar după cuvintele „și conduce un mijloc de transport auto” se completează cu cuvintele „cu plăci de înmatriculare neutre sau”;

Articolul 438 prezintă una din măsurile procesuale de constrângere şi anume: Înlăturarea de la conducerea vehiculului. Aliniatul 1 are descrierea: Persoana care conduce vehicul este înlăturată de la conducere dacă:

Prezenta Lege intră în vigoare la data 1 septembrie 2018.

Află care vor fi regulile de utilizare a noilor plăcuţe: Decis! Persoanele fizice din stânga Nistrului vor primi plăcuțe neutre la cerere de la 1 septembrie 2018

Textul proiectului de lege (dacă nu apare imediat, actualizează pagina):


Distribuie:
 • 43
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  

You may also like...