Stimulări „grase”. Suma amenzilor aplicate în 2018 şi suma de bani achitată agenţilor constatatori

Distribuie:
 • 33
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  

Stimulările „grase” pe care le-au primit unii agenţi constatatori ai IGP în ultima perioadă a stârnit o invidie în rândul angajaţilor poliţiei, motiv pentru care MAI urmează să modifice legea pentru a face o regulă. Doar în al doilea trimestru al anului 2018, 24 angajați ai Centrului unic de monitorizare şi coordonare al Inspectoratului naţional de patrulare au încasat în total 744.918,75 lei şi doar unul dintre aceştia 59.781,25 de lei!

FOTO: moldova24.info

Conform prevederilor (în redacţia actuală) ale art. 212 al Legii nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției care, prin examinarea contravențiilor, conform competenților, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat, trimestrial, au fost stimulați financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, din contul alocațiilor  Inspectoratului General al Poliției.

Acum însă Ministerul Afacerilor Interne doreşte să modifice acest articol în felul următor:

Articolul 212. Agenţii constatatori ai Poliţiei care, prin examinarea contravenţiilor, cu excepția celor constatate prin intermediul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul public naţional sunt stimulaţi financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, dar nu mai mult de 3 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent din contul bugetului Inspectoratului General al Poliţiei. Procedura de stabilire a stimulărilor menţionate se va efectua în baza unui regulament aprobat de Guvern.”.

Vezi şi: Peste 2100 de agenţi constatatori ai INP au împărţit cel puţin şase milioane de lei din amenzile aplicate în 2017

Pe parcursul primului semestru a anului 2018, în baza datelor Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, gestionat de către Serviciul tehnologii informaționale al MAI, de către agenții constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției au fost aplicate amenzi în sumă totală de 137.333.610 lei, fiind încasate venituri la bugetul de stat în sumă de 54.037.193 de lei.

Respectiv, cetăţenii mai sunt datori statului pentru încălcările comise cu încă aproximativ 83.3 milioane de lei!

Perioada anului 2018

Suma amenzilor aplicate (lei) Suma amenzilor achitate (lei) Suma stimulării financiare achitate (lei)
Trimestrul I 61.086.310,00 23.284.615,00

5.821.153,75

Trimestrul II

76.247.300,00 30.752.578,00 7.688.144,50
Total: 137.333.610,00 54.037.193,00

13.509.298,25

Pentru achitarea stimulării financiare pentru anul 2018, Inspectoratului General al Poliției i-a fost alocată suma de 38.200.000 de lei, fiind valorificată, pe perioada I semestru, în mărime de 16.616.436,85 lei, inclusiv – 3.107.138,60 lei, constituie suma contribuției asigurărilor sociale obligatorii în cuantum de 23%, virată la veniturile Fondului social de stat.

În această ordine de idei, se consemnează că, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2017, suma amenzilor aplicate s-a majorat cu 28.896.660 de lei sau cu 21 la sută, iar suma amenzilor achitate a înregistrat o creștere în mărime de 5.700.418 de lei, fapt ce denotă o dinamică pozitivă a creșterii veniturilor la bugetul (național) de stat.

Totodată, de rând cu succesele înregistrate pe plan financiar se reliefează şi anumite inconsecvențe sub aspect profesional / motivațional în interiorul efectivului polițienesc. Urmare analizei efectuate, s-a constatat că printre agenții constatatori care au beneficiat de cele mai mari stimulări financiare sunt angajații Poliției din cadrul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al Inspectoratului Naţional de Patrulare (în continuare CUMC), ale căror stimulări financiare sunt în creștere stabilă!

Astfel, în perioada trimestrului I al anului 2018, suma încasată de către 21 angajați ai CUMC a constituit 340.300 de lei sau 6% din suma totală alocată în trimestrul respectiv, (din care 24.481,25 de lei a fost suma maximă revenită unui angajat şi 3.150 de lei suma minimă). În perioada trimestrului II, suma încasată de către 24 angajați a constituit 744.918,75 de lei sau 10% din suma totală alocată în trimestrul respectiv, (din care 59.781,25 de lei a fost suma maximă revenită unui angajat şi 4.718,75 de lei lei suma minimă).

Comparând condiţiile în care este desfășurată procedura contravențională de către angajaţii Poliției din cadrul CUMC cu cele ale altor agenţi constatatori din cadrul altor subdiviziuni polițienești, se evidențiază o serie de împrejurări ce defavorizează ultimele categorii de agenți constatatori, cum ar fi lipsa necesității de a colecta probe în vederea demonstrării vinovăției contravenientului, condițiile de infrastructură și mediu, lipsa contestațiilor în instanțele de judecată etc.

Se precizează că documentarea contravenţiilor de către angajații Poliției din cadrul CUMC are loc prin intermediul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, dedicându-se în mediu 2-3 minute pentru întocmirea procesului verbal, nefiind necesară întreprinderea anumitor acțiuni procesuale în vederea demonstrării vinovăției contravenientului în comparație cu eforturile și complexitatea cauzelor contravenționale desfășurate de alți agenți constatatori ai Poliției, riscurilor la care se supun aceștia.

Pe cale de consecinţă, inechitatea socială descrisă supra generează un val de nemulțumiri și reacții negative diverse în interiorul efectivului polițienesc care, în consecință, destabilizează climatul moral psihologic al acestuia or, potrivit prevederilor art. 43 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă.

Din considerentele expuse anterior, prin amendamentele propuse, se intenționează excluderea contravenţiilor documentate prin intermediul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” din categoria celor care cad sub incidenţa articolul 21² din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

În altă ordine de idei, conform art.16 alin.(2), toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Prin norma supusă amendării, legiuitorul a decis să favorizeze categoriile de agenţi constatatori din cadrul Poliţiei prin stimularea financiară în mărime de 25% din amenzile aplicate şi încasate în bugetul de stat, însă, având în vedere cele precitate, se menţionează că norma vizată comportă unele conotaţii cu caracter dezechilibrat, provocând şi eventuale riscuri de abuz de drept din partea agentului constatator or, acesta favorizat de către Parlament, dispunând de forţa de constrângere a statului va aplica amenzi cetăţenilor nu doar în scopurile prevăzute de legea contravenţională, dar şi eventual, în interesul său economic.

De asemenea, urmare analizei efectuate se constată că veniturile unor agenţi constatatori sunt excesive în raport cu alte categorii de agenţi constatatori, care se află într-o situaţie similară. Astfel, în scopul eliminării riscurilor relatate se propune introducerea plafonării veniturilor încasate de către agenţii constatatori în calitate de stimulare financiară, în felul în care acestea să nu depăşească 3 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent.

Având în vedere că stimularea financiară se calculează trimestrial, se propune ca legea modificată să intre în vigoare de la începerea trimestrului IV, adică din 1 octombrie 2018.


Distribuie:
 • 33
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  

You may also like...