in ,

FALS: Moldovenii cu amenzi contravenţionale neachitate nu pot părăsi ţara

Recent, în presa autohtonă a apărut o informaţie precum că, potrivit unui ordin al Ministerului Afacerilor Interne publicat în Monitorul Oficial, cetăţenii Republicii Moldova care au amenzi contravenţionale neachitate nu pot părăsi teritoriul ţării.

AutoBlog.MD a preluat această informaţie de pe portalul TRM.MD, în articolul dat fiind citată informaţia care a fost difuzată în buletinul de ştiri televizat Mesager, dar şi la postul de radio “Radio Moldova”. Respectiv, această informaţie eronată nu a ajuns să fie cunoscută de mii de oameni, ci şi de cititorii blogului nostru, motiv pentru care ne cerem iertare.

Acum însă, câteva ceva despre ce prevede în realitate ordinul MAI. Potrivit unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, la data de 5 mai 2017, Ministerul Afacerilor Interne a emis ordinul nr.118, care este continuitatea procesului de implementare a mecanismului de încasarea amenzii contra chitanței și derivă din ptc.2. al HG nr. 1273 din 23.11.2016.

Ulterior va fi aprobat și Regulamentul privind mecanismul de colectare, gestionare şi termenul de virare a amenzilor încasate la locul constatării contravenţiei la bugetul de stat. În acest sens, va fi stabilit modul de preluare a amenzii (în plic sigilat) de către agentul constatator (polițistul de frontieră, reprezentanții BMA și SPCSE), iar plicul sigilat prezentând o măsură de excludere a încălcărilor.

Achitarea amenzii la locul constatării contravenţiei contra chitanţă este un drept a contravenientului şi nu o obligaţie a acestuia. La fel, contravenientul păstrează dreptul de a achita amenda benevol prin ghișeele băncilor, iar dacă nu este de acord cu sancţiunea aplicată contravenientul are dreptul în termen de 15 zile să conteste decizia agentului constatator în temeiul art. 448 Cod Contravenţional. Refuzul de a achita amenda contra chitanței nu constituie temei de neautorizare/interzicere a trecerii frontierei de stat (această ultimă frază a şi fost interpretată greşit).

În context, Poliţia de Frontieră mai menţionează că utilizarea chitanței de încasare a amenzii la locul constatării faptei are mai multe beneficii și facilități atât pentru contravenient, cât și pentru întregul proces contravențional, bazat pe respectarea drepturilor omului la libera circulație:

  • reducerea timpului de documentare a contravenţiei, ceea ce va permite călătorilor să continue deplasarea, inclusiv în situaţia când călătoresc cu trenul, autocarul, avionul etc, ne creând dificultăţi celorlalţi pasageri aflaţi în trafic, inclusiv îl va scuti de deplasarea către ghișeele băncii pentru achitarea amenzii;
  • excluderea situaţiilor când contravenientul va fi atras în procesul de achitare silită a amenzii contravenţionale prin intermediul executorului judecătoresc, ceea ce presupune încasări suplimentare efectuate de către executării judecătoreşti;
  • micşorarea numărului de amenzi neachitate, în situațiile în care contravenientul este străin sau persoană stabilită cu traiul în stânga râului Nistru, deoarece în cazurile de lipsă de competenţă teritorială stabilită în art. 30 din Codul de executare, executorii judecătoreşti refuză executarea amenzii, fiind restituite deciziile de aplicare a amenzilor.