in ,

(foto) Moldova: Certificatele de înmatriculare auto de model nou se vor elibera de la 1 martie

În atenţia actualilor şi viitorilor proprietari de autovehicule! Autorităţile de la Chişinău anunţă că vor elibera începând cu 1 martie 2018 certificate de înmatriculare a vehiculelor de model nou – VP2017.

Mai mult, cu trei zile mai devreme, începând cu data de 26 februarie curent, vor fi eliberate la solicitare certificatele de înmatriculare provizorii de model nou.

În noile acte, lista datelor şi formularea câmpurilor de date din certificatul de înmatriculare se aduc în conformitate cu prevederile Directivei 1999/37/CE a Consiliului Uniunii Europene privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Prin urmare:

  • câmpul de date D2 se reformulează din “Modelul” în “Tipul vehiculului”;
  • câmpul de date D3 se reformulează din “Tipul caroseriei” în “Descrierea comercială”;
  • câmpul de date J1 se reformulează din “Tipul vehiculului” în “Categoria/subcategoria vehiculului”;
  • câmpul de date P5 “Numărul motorului” se exclude!
  • câmpul de date X se reformulează în “X1 Menţiuni speciale”.

Totodată, reieşind din prevederile Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, certificatul de înmatriculare va fi completat cu un câmp de date nou “J2 Tipul caroseriei”.

Vezi şi: (foto) Începând cu 1 martie 2018 se vor elibera certificate de înmatriculare provizorie și plăcuţe speciale pentru maşini de teste

În baza cererilor privind confecționarea certificatelor de înmatriculare depuse până la data de 24 februarie 2018 inclusiv, vor fi eliberate certificate de înmatriculare de model vechi VP2015. Cetățenii care vor depune cereri privind confecționarea certificatelor de înmatriculare începând cu ziua de 26 februarie curent vor primi certificate de model nou.

*Menţiune: certificatele de înmatriculare solicitate până la data de 24 februarie 2018 vor fi perfectate până în ziua de 28 a lunii curente inclusiv, indiferent de termenul de acordare a serviciului ales.

Vezi şi: (foto) Şi la voi este aşa? Un şofer s-a arătat indignat observând ce a fost scris pe certificatul de înmatriculare

Agenția Servicii Publice atenționează cetățenii că, în contextul modificărilor operate, în perioada 26-28 februarie 2018 va fi sistată recepționarea comenzilor pentru serviciile de eliberare a certificatului de înmatriculare în regim de urgență (6, 24 ore, 3 zile lucrătoare).

Certificatele de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare provizorii pentru vehicule, eliberate până la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 423 din 12 iunie 2017, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora!

Prețul noilor documente rămâne neschimbat.