in ,

Votate în Parlament: În atenţia conducătorilor auto! 30 de modificări importante în Codul Contravenţional care vă pot viza

(update 26.07.2018) 56 de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova au votat astăzi în două lecturi un proiect de lege care prevede modificarea Legii privind siguranța traficului rutier şi a Codului Contravenţional, prin includerea unor noi reguli şi amenzi. Acestea vor intra în vigoare în scurt timp după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial. În acest articol le-am extras doar pe cele care îi vizează pe conducătorii de autovehicule din ţară.

Pentru mai multe detalii poţi analiza însuşi documentul (*Dacă nu apare imediat documentul, actualizează pagina!)


(19.04.2018) Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care cuprinde în special modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova, a fost elaborat şi prezentat de Ministerul Justiţiei. Propunerile au venit din partea mai multor ministere, dar şi de la autoritățile administrative centrale.

Se menţionează că scopul proiectului este contracararea unor fenomene îndreptate spre încălcarea unor drepturi constituţionale ale persoanei fizice, atentarea la sănătatea populaţiei şi a persoanei, precum şi spre atentarea la ordinea şi securitatea publică. În particular, există şi unele modificări care îi vor afecta în mod direct pe conducătorii auto din Republica Moldova.

trafic
FOTO: unimedia.info

Iată care sunt cele mai importante dintre ele (o unitate convenţională = 50 de lei):

Articolul I. Articolul 27 alineatul (4) din Legea nr. 131 din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.6), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Este interzisă circulația pe drumuri publice pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă a autovehiculelor care au amplasat volanul pe partea dreaptă a axei lor longitudinale, cu excepția celor aflate în trafic internațional.”

Articolul II. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 22 – Starea de extremă necesitate: alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: “(2) Utilizarea autovehiculului cu regim prioritar în calitate de mijloc special pentru curmarea unei fapte ilicite, constituie stare de extremă necesitate.”

2. A suferit modificări articolul 34. Vezi detalii: Aprobat de Guvern! Şoferii se vor alege cu un „bonus” dacă vor achita amenzile într-un nou termen

3. Articolul 36 – Aplicarea punctelor de penalizare. Privarea de dreptul special: se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins: „(3¹) Pe perioada contestării şi examinării cauzei contravenţionale în instanţa de judecată, curgerea termenului prevăzut la alin. 3 (Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule) se suspendă, cu reluarea acestuia după pronunţarea unei hotărâri definitive.”;

4. Se completează cu noul articol 44¹, care va avea următorul cuprins: “Articolul 44¹. Aplicarea sancțiunii mai blânde decât cea prevăzută de lege, sub formă de amendă

(1) Ținând cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul contravenientului în săvârșirea contravenției, de personalitatea contravenientului, de comportarea lui în timpul şi după consumarea contravenției, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei contravenții săvârșite în grup la descoperirea acesteia, agentul constatator, după caz procurorul, instanța de judecată sau comisia administrativă, poate aplica sancțiunea amenzii sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărţii a doua pentru contravenția respectivă.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor care nu au executat sancțiunile contravenționale pentru faptele comise anterior sau au antecedente penale nestinse.”

5. Articolul 109 – Încălcarea regimului de protecţie a apelor: se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

“(3¹) Acceptarea directă sau indirectă, prin acțiuni sau inacțiuni implicite, sau beneficierea de serviciile de spălare a vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

6. Articolul 197 – Încălcarea normelor de efectuare a transportului rutier de persoane și mărfuri, alineatul (21) se abrogă!

“(21) Efectuarea transportului rutier de mărfuri periculoase interzise pentru transportare sau care sunt transportate în condiții de izolare interzise ori neaprobate sau fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creând un risc imediat pentru siguranța circulației rutiere, se sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

7. Se completează cu articolul nou 200¹, care va avea următorul cuprins: Articolul 200¹. Încălcarea regulilor traficului de mărfuri periculoase

(1) Transportarea mărfurilor periculoase interzise la transport se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) Admiterea scurgerilor substanţelor periculoase la transportul mărfurilor periculoase se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(3) Utilizarea unui mijloc de transport interzis pentru transportul mărfurilor periculoase sau transportarea lor în condiţii de izolare interzise sau neaprobate se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(4) Transportul cu un vehicul fără certificatul de agreare, certificatul de competenţă profesională, documentaţia de transportare a mărfurilor periculoase și instrucţiuni scrise pentru conducătorul auto conform reglementărilor specifice transportului rutier de mărfuri periculoase se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(5) Nerespectarea dispoziţiilor de limitare a cantităţilor de mărfuri periculoase transportate cu o unitate de transport, se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice.

(6) Transportul mărfurilor periculoase fără indicarea acestora în documentele de transportare se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(7) Transportul mărfurilor periculoase fără placardarea şi marcarea vehiculului se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(8) Nedeţinerea de către conducătorul auto a certificatului de pregătire profesională specială se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

(9) Lipsa la bordul vehiculului a echipamentelor conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) sau în instrucţiunile scrise se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(10) Nedesemnarea consilierului de siguranţă în cadrul întreprinderii se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

8. La articolul 207 – Admiterea exploatării vehiculelor, a locomotivelor şi a vagoanelor, a navelor cu încălcarea regulilor de exploatare, sancţiunea va avea următorul cuprins unic:

“se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

9. Articolul 223 – Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, alineatul unic devine alineatul (1 – Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: “(2) Acţiunile specificate în alin. (1), comise din imprudenţă, se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale.”

10. Articolul 224 – Încălcarea regulilor de folosire a drumurilor la circulația vehiculelor, dispoziția alineatului (1 – Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, a vehiculelor echipate cu pneuri utilate cu crampoane (în afara perioadei 1 decembrie –  1 martie), a vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care transportă încărcături neacoperite cu prelată a căror scurgere provoacă poluarea învelişului rutier, a terenurilor adiacente drumurilor sau încetinirea circulaţiei rutiere se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice), va avea următorul cuprins nou:

(1) Circulaţia pe drumuri cu structură rutieră capitală a vehiculelor cu şenile, a vehiculelor echipate cu pneuri utilate cu crampoane (în lipsa pe suprafaţa carosabilului a zăpezii, gheţii sau poleiului, excepţie fiind cazurile când se atestă o diferenţă esenţială a condiţiilor meteo pe întreg teritoriul Republicii Moldova), a vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care transportă încărcături neacoperite cu prelată a căror scurgere provoacă poluarea învelişului rutier, a terenurilor adiacente drumurilor sau încetinirea circulaţiei rutiere, se sancţionează cu amenda notată anterior.

11. De asemenea, articolul 224 se completează cu alineatele noi (11) și (12), cu următorul cuprins: 

“(11) Nerespectarea de către conducătorii de vehicule sau de către agenţii transportatori a cerinţelor Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise prin:

a) transportarea încărcăturilor fără deţinerea autorizaţiei speciale pentru transporturile cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise sau a căror masă totală, sarcina masică pe osie nu coincide cu informaţia indicată în autorizaţie;
b) necorespunderea traseului de deplasare a mijlocului de transport indicat în autorizaţie, precum şi perioadei de efectuare;
c) nerespectarea de către transportator a cerinţelor speciale de transportare, cât şi celor de securitate indicate în autorizaţie sau avizul poliţiei se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanelor juridice.

(12) Efectuarea transportului rutier cu încălcarea restricţiilor de circulaţie privind masa totală a vehiculelor, în cazul în care temperatura aerului este mai mare de 30°C, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

12. La articolul 225, în titlul articolului şi în dispoziţia alineatului (1) – Blocarea intenţionată a arterelor de transport/(1) Blocarea intenţionată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale, după cuvintele “intenţionată a” se introduc cuvintele “unei benzi de circulaţie sau”.

13. Articolul 228 – Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor: la alineatul (3 – Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepția vehiculelor aflate în traficul internațional, se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare), după cuvântul “longitudinale” se introduc cuvintele “pe timp
de noapte și în condiții de vizibilitate redusă”;

de asemenea se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins: (8) Exploatarea vehiculelor pe drumurile publice cu structura rutieră capitală și cu structura rutieră uşoară care au pe roţi sau în caroserie noroi, materiale de construcţie ce se depun pe carosabil se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.”

14. Articolul 230 – Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr: 

 • la alineatul (1 – Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare), după cuvintele “număr de înmatriculare indescifrabil” se introduc cuvintele “sau cu număr de înmatriculare camuflat”;
 • alineatul (2 – Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare) se completează cu cuvintele “sau cu număr de înmatriculare camuflat”;
 • alineatului (3) va avea mai nou următorul cuprins: “(3) Conducerea unui vehicul cu un număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă” şi se se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins: “(3¹) Amplasarea ilegală pe vehicul a unui număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă sau deținerea unui vehicul cu un astfel de număr se sancționează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale.”

15. La articolul 231 – Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere:

 • alineatul (3 – Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale) se abrogă (se anulează);
 • sancțiunea alineatului (4 – Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere sau dovada înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare) va avea următorul cuprins: “se sancționează cu amendă de la 60 la 90 unități convenționale”.

16. La articolul 232 – Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere, în sancţiunea alineatelor (1 – Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere ori dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare) și (2 – Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare), cuvintele “cu aplicarea a 2 puncte de penalizare” se exclud!

17. La articolul 235, dispoziția alineatului (2 – Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere) va avea următorul cuprins: “(2) Utilizarea contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere a mijloacelor de comunicaţii electronice în timpul conducerii vehiculului.”

18. Se completează cu articolul nou 235¹ cu următorul cuprins: “Articolul 235¹. Încălcarea regulilor de transportare a copiilor în vârstă de până la 7 ani”

“Transportarea copiilor în vârstă de până la 7 ani contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”

19. Articolul 238 – Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier: 

 • sancţiunea alineatului (2 – Staţionarea sau parcarea în locuri interzise se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare) va avea următorul cuprins: “se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea 4 puncte de penalizare”;
 • sancţiunea alineatului (3 – Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare) va avea următorul cuprins: “se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea 4 puncte de penalizare”;
 • şi se completează cu noul alineat (4) care va avea următorul cuprins: “(4) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alineatele (1 – Oprirea în locuri interzise )–(3) care a generat o situaţie de accident de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 de unităţi conventionale sau cu privarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”

20. Articolul 239 – Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale: denumirea se completează în final cu cuvintele “sau pietonale”;

 • alineatul unic devine alineatul (1 – Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare), iar dispoziţia se completează în final cu
  cuvintele “sau pietonale”;
 • de asemenea, se completează cu noul alineat (2) care va avea următorul cuprins: “(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor alin. (1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie sau care a împiedicat sau intimidat circulația regulamentară a pietonilor sau a cicliștilor se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenționale cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an”.

21. Articolul 240 – Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră:

 • în sancţiunea alineatului (1 – Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a indicatoarelor de informare privind direcţia permisă de deplasare, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului privind delimitarea benzilor de circulaţie pe sens opus şi a celor destinate vehiculelor de rută, nerespectarea regulilor de circulaţie privind începerea deplasării şi schimbarea direcţiei de mers, privind poziţia pe carosabil, privind depăşirea vehiculelor, privind traversarea intersecţiilor şi a locurilor de oprire a transportului public, privind remorcarea vehiculelor, privind transportul persoanelor şi al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi, nerespectarea exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă, se sancţionează cu amendă de la 12 la 15 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare), textul “12 la 15” se substituie cu textul “15 la 30”;
 • se completează cu noul alineat (4) cu următorul cuprins: (4) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alin. (1) şi (2 – Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie), care a generat o situaţie de accident de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenționale cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”

22. Articolul 241 – Neîndeplinirea indicaţiei legale de oprire a vehiculului şi de acordare vehiculelor a priorităţii de trecere, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alineatele alin. (1 – Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul se sancţionează cu amendă de la 27 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare) şi (2 – Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare având lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie) se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare), care a generat o situaţie de accident de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi conventionale cu sau fară privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la un an la 3 ani.”

23. La articolul 243 – Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier, în dispoziție (Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier, dacă fapta nu constituie infracțiune), cuvântul “vinovat” se substituie cu cuvintele “persoana implicată”!

24. Se completează cu noul articolul 243¹, care va avea următorul cuprins: “Articolul 243¹. Deplasarea neautorizată în grup pe drumurile publice.

(1) Participarea conducătorilor de vehicule la deplasarea neautorizată în grup (cu excepţia coloanelor oficiale) pe drumurile publice, care a condiţionat crearea impedimentelor în circulaţia rutieră, se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.

(2) Participarea la desfăşurarea neautorizată pe drumurile publice a concursurilor, antrenamentelor, competiţiilor cu vehicule sau cu animale, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare persoanelor care dețin permis de conducere.

(3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alineatele alin. (1) şi (2), care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.

(4) Organizarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se sancţionează cu amendă de la 75 la 90 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de până la un an a persoanelor care dețin permis de conducere a vehiculelor.”

25. Articolul 244 se abrogă.

“Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie

Încălcările prevăzute la art. 238 și 239 care au generat riscul producerii unui accident de circulaţie se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravențional pe un termen de la 3 la 15 zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”

26. La articolul 245 – Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră, în sancţiunea alineatului (1 – Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum, se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale), textul “3 la 6” se substituie cu textul “6 la 9”.

27. Se completează cu noul articolul 283¹, care va avea următorul cuprins: “Articolul 283¹. Producerea, comercializarea, restabilirea (restaurarea), schimbarea şi/sau utilizarea neautorizată a plăcilor de înmatriculare şi/sau semifabricatelor acestora

Producerea, comercializarea, restabilirea (restaurarea), schimbarea şi/sau utilizarea neautorizată a plăcilor de înmatriculare şi/sau semifabricatelor acestora se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicate persoanei fizice şi de la 300 la 450 de unităţi convenţionale aplicate persoanei juridice şi persoanei cu funcţia de răspundere, cu sau fără privarea în ambele cazuri a dreptului de a desfăşura o anumită activitate pe un termen pană la doi ani.”

28. La articolul 432 – Măsurile procesuale de constrângere, literele (d – examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe) şi (e – reţinerea vehiculului) vor avea următorul cuprins:

d) testarea alcoolscopică sau examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe;
e) interzicerea exploatării vehiculului prin reţinerea sau retragerea plăcii cu numărul de înmatriculare a acestuia”.

29. Se completează cu noul articol 438¹, care va avea următorul cuprins: “Articolul 438¹. Interzicerea exploatării vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare

(1) Se interzice exploatarea vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare, în cazul constatării abaterilor de la condiţiile tehnice pentru admiterea în circulaţie a vehiculelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Plăcile cu numărul de înmatriculare se ridică în cazurile în care:
a) vehiculul este fabricat sau reutilat cu abateri de la standardele şi/sau normativele în vigoare;
b) vehiculul nu a trecut inspecţia tehnică periodică;
c) numărul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit;
d) vehiculul este echipat cu dispozitive luminoase şi/sau sonore speciale, fără autorizarea respectivă;
e) parbrizul sau suprafeţele de geam a portierelor din faţă sunt umbrite cu depășirea normelor admisibile ori pe acestea sunt amplasate diferite obiecte, care diminuează câmpul vizual al conducătorului.

(3) Faptul necorespunderii stării tehnice şi utilajului vehiculului, standardelor şi normativelor în vigoare, se consemnează în procesul-verbal de inspectare tehnică a vehiculului, care se va întocmi în 3 exemplare: un exemplar rămâne la persoana care a decis ridicarea plăcilor, al doilea exemplar se transmite persoanei care a preluat spre păstrare plăcile, iar cel de-al treilea exemplar se înmânează conducătorului vehiculului.

(4) Plăcile cu numărul de înmatriculare se vor restitui proprietarului, posesorului sau reprezentantului acestora imediat după înlăturarea neajunsurilor sau defectelor tehnice care au servit drept temei pentru ridicarea acestora.”

30. Articolul 439 – Reţinerea şi aducerea vehiculului la parcare:

 • alineatul (2 – Vehiculul poate fi adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie şi în cazul în care:) se completează cu litera c) cu următorul cuprins: “c) este necesară identificarea proprietarului (posesorului) mijlocului de transport utilizat sau destinat pentru săvîrșirea contravenției.”;
 • alineatul (9) va avea următorul cuprins: “(9) Modul de ridicare, transportare, depozitare şi eliberare a vehiculelor în procesul de constatare a contravenţiilor precum şi de calculare a cheltuielilor aferente se stabileşte de Guvern.”

Câteva menţiuni:

Articolul 231 şi 429 – pe segmentul contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere, se propune în proiectul de lege excluderea alin. (3) al art. 231, întrucât conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule, cade sub incidenţa art. 318 al Codului contravenţional.

Respectiv, neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, înglobează în sine şi conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce, iar norma reglementată de art. 231 alin. (3), oferă dreptul agentului constatator de a nu atrage la răspundere penală contravenientul care nu execută intenţionat sau se eschivează de la executarea hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale (art. 320 Cod penal).

În această secţiune, şi ţinînd cont de argumentele invocate supra, se propune excluderea alin. (7) al art. 429. Or, în cazul unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea privării de dreptul de a conduce vehicule, agentul constatator ridică permisul de conducere pînă la pronunţarea hotărîrii instanţei judecătoreşti asupra cauzei, eliberând conducătorului vehiculului un permis de conducere provizoriu. Însă, contravenientul de nenumărate ori chiar dacă este privat de dreptul de a conduce, continuă să circule cu mijlocul de transport. Astfel că, privarea de dreptul de a conduce va fi verificată conform bazei de date deţinute de Inspectoratul Naţional de Patrulare, chiar dacă permisul de conducere este prezent de facto în cazul în care conducătorul mijlocului de transport este stopat în trafic.

În concluzie, conducătorul va fi privat de dreptul de a conduce, iar permisul de conducere va continua a fi în posesia lui, fară a fi necesară eliberarea unui permis de conducere provizoriu.

Amendamentul propus, va simplifica procedura de privare a dreptului de conducere, întrucât menţiunea privind privarea de acest drept va fi operată în baza de date deţinută de INP, la care au acces toţi angajaţii cu atribuţii pe segmentul securităţii circulaţiei rutiere şi nu va fi necesară întreprinderea de către conducător a cărorva acţiuni (depunerea cererii la INP etc), pentru obţinerea permisului.

Articolul 243 – excluderea sintagmei “de către vinovat”, are drept scop, obligarea conducătorilor auto implicați într-un accident de a nu părăsi locul acestuia, (nu doar obligația impusă anterior eventualului “vinovat”, totodată, atribuirea atribuirea unei asemenea calități poate fi făcuta doar după o cercetare sub toate aspectele), în acest fel, prezența lor făcând posibilă examinarea cauzei contravenționale, într-un mod cât mai obiectiv și într-un termen cât mai restrâns.


Toate modificările sus menţionate au fost aprobate de Guvern, însă vor intra în vigoare la scurt timp după ce proiectul de lege care le cuprinde va fi votat pozitiv şi de Parlament!

Vezi şi: Moldova: Pedepse aspre pentru şoferii care urcă băuţi la volan. De la noi concentraţii minime de alcool până la anularea permisului

buton subscribe

Pentru mai multe detalii poţi analiza însuşi documentul (*Dacă nu apare imediat documentul, actualizează pagina!)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab