in ,

A intrat în vigoare un nou regulament pentru înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor. Toate detaliile

Autovehiculele și remorcile vor fi înmatriculate în baza unui nou regulament. Acesta a intrat în vigoare începând cu ziua de astăzi, în urma publicării sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

masini trafic 19

Regulamentul include unele prevederi ca:

 • Proprietarii de vehicule sunt obligaţi să solicite înmatricularea înainte de a le pune în circulaţie;
 • În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou document de acest fel;
 • Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează pe numele persoanelor juridice şi fizice pe a căror nume au fost eliberate documentele vamale. Această restricţie nu se extinde asupra vehiculelor importate de către agenţii economici care au ca gen de activitate comercializarea vehiculelor și asupra vehiculelor importate de către persoanele fizice şi transmise soţilor, copiilor şi părinţilor sau întreprinderilor ai căror fondatori sunt;
 • Certificatul de înmatriculare provizorie pentru maşinile pentru probe (test drive) va fi valabil un an de la data eliberării şi doar pe teritoriul Republicii Moldova (detalii, articolul 48).

De asemenea, înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se va efectua în baza următoarelor documente:

 1. cererea solicitantului;
 2. documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original
  şi în copie;
 3. actul de identitate al solicitantului, în original;
 4. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 5. copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 6. documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, în original și în copie;
 7. dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 8. procura, după caz;
 9. raportul de identificare a vehiculului;
 10. dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, după caz.

Documentul prevede și criteriile de clasificare a vehiculelor, tipurilor de vehicule și de caroserie, care vor fi incluse în pașaportul tehnic.

Toate modificările le poţi citi în detalii aici: