in ,

Moldova: De stabilirea preţurilor la carburanţi se vor ocupa din nou petroliştii. Valabil de la 1 ianuarie 2019

Începând cu anul 2019, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu va mai aproba prețurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru produsele petroliere, iar stabilirea costului carburanţilor la stațiile de alimentare va reveni în competența operatorilor, ținând cont de propriile costuri și aplicarea ratei de rentabilitate de cel mult 10%.

Aceste schimbări sunt prevăzute de amendamentele la Legea privind piața produselor petroliere, adoptate anterior de Parlament şi publicate în Monitorul Oficial, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Potrivit acestora, din lege vor fi excluse noțiunile “Platts” (cotația pentru produsul petrolier principal, în conformitate cu European Marketscan, recalculată în monedă națională) și “marjă de tranzacționare specifică” (suma dintre profit și cheltuielile aferente activității de import și de comercializare a produselor petroliere principale (inclusiv costurile de transportare și de asigurare a produselor petroliere pe teritoriul altor țări, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și plata pentru emisiile de poluanți), calculată la un litru de produs petrolier).

În același timp, amendamentele stipulează o nouă procedură de stabilire a prețurilor pentru produsele petroliere în conformitate cu noua Metodologie de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, pe care ANRE urmează să o elaboreze până la 1 martie 2019 și care ar trebui să țină seama de faptul că, la fel ca şi până acum, prețurile cu amănuntul la principalele produse petroliere şi gazul lichefiat sunt stabilite și modificate numai pe baza costurilor ce ţin de vânzarea produselor corespunzătoare, în conformitate cu standardele naționale de evidenţă contabilă, inclusiv rata anuală de randament, prevăzută de metodologie, care nu depășește 10%.

De asemenea, ANRE va monitoriza respectarea metodologiei de către vânzătorii de principale produse petroliere şi gaz lichefiat, iar în caz de încălcare, autoritatea de reglementare va avea împuternicirea să decidă privind suspendarea licenței pentru o perioadă de 2 luni, cu adresarea ulterioară în instanţă judecătorească. Adresarea în instanţă judecătorească va fi depusă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii privind suspendarea licenţei. În cazul nerespectării termenului respectiv, valabilitatea licenței se consideră reluată de drept. Hotărârea Agenţiei privind suspendarea licenţei se aplică până la intrarea în vigoare a unei hotărâri judecătoreşti definitive și irevocabile.

Autorii amendamentelor au declarat că modificările sunt dictate de imperfecțiunea actualului mecanism de stabilire a preţurilor la produsele petroliere, dar şi de disputele și procedurile judiciare cu autoritățile, care durează din luna iunie curent şi vizează transparența procesului de stabilire a prețurilor pentru principalele produse petroliere.

În opinia lor, revenirea la metodologia anterioară de determinare a prețurilor la produsele petroliere, care oferă operatorilor posibilitatea de a stabili de sine stătător prețuri care să țină seama de costuri și rata de rentabilitate de cel mult 10%, va avea un efect pozitiv asupra tuturor participanților la piață, acest mecanism fiind ușor aplicat și înțeles de toate părțile.

FOTO: nepszava.hu

Amintim că, începând cu 8 august 2018, ANRE a suspendat formarea unui nou tarif plafon la fiecare două săptămâni, după ce s-a luat decizia în Parlament de a-l stabili trimestrial. Termenul de modificare a metodologiei de calcul al preţurilor constituie maxim 3 luni din momentul publicării Legii nr. 152 din 20 iulie 2018, astfel încât după 20 octombrie staţiile PECO ar fi trebuit să afişeze noi preţuri pentru produsele comercializate, însă nu a fost să fie.

În prezent un litru de benzină Premium 95 şi un litru de motorină nu trebuie să coste mai mult decât 19.01 lei şi 16.89 lei respectiv.

Apropo, în principalele reţele de staţii PECO din ţară, preţul pentru un litru de gaz petrolier lichefiat (GPL) a fost majorat din nou în ultima perioadă. Dacă acum două luni un litru costa 10.50 lei, acum e mai scump cu un leu! Tariful pentru GPL nu este reglementat de ANRE.

Surse: noi.md, fisc.md