„Am rezervorul la mașină de 45 litri, dar mi-au turnat 52 litri!”. Ce trebuie să ştii în această situaţie

„Am rezervorul la mașină de 45 litri, dar mi-au turnat 52 de litri! Cum e posibil?”.

Aceasta este o nemulțumire des întâlnită în reclamațiile consumatorilor, adresate Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței din Republica Moldova. Astfel, prin prezentul articol, se explică ce reprezintă, de facto, rezervorul de combustibil al autovehiculelor.

Rezervorul de combustibil, amplasat în interiorul mașinii, este un vas de metal sau polipropilenă pentru stocarea produsului petrolier, în scopul asigurării funcționării mijlocului de transport.

În documentația tehnică a autovehiculelor este indicată „capacitatea rezervorului”, însă această valoare indică cantitatea de umplere recomandată de producător. Capacitatea reală a rezervorului este de fapt mai mare decât cea indicată în documentația tehnică!

Potrivit Legii metrologiei, „mijlocul de măsurare” este un instrument de măsurare, care se utilizează de unul singur sau în asociere cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare de măsurare, ori sistem de măsurare utilizat pentru a face măsurări.

Un mijloc de măsurare se consideră legal doar după verificarea metrologică – procedură ce reprezintă o modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității, conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică.

Toate stațiile de alimentare cu produse petroliere și gaze lichefiate funcționează prin intermediul utilizării Sistemelor de măsurare şi înregistrare a cantității produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul (SMÎPP și GL). Aceste sisteme reprezintă un mijloc de măsurare, utilizate în domeniul de interes public, ce se supun controlului metrologic legal.

Astfel, potrivit HG nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, SMÎPP și GL se supun verificării metrologice periodice, și se verifică de către laboratoarele de verificări metrologice, acreditate și desemnate, o dată la 6 luni.

În contextul celor menționate, devine evident că rezervorul autovehiculelor nu poate fi considerat mijloc de măsurare, însă SMÎPP și GL de la stațiile de alimentare, se supun sistematic controlului metrologic legal.

Conform legii (Normei de metrologie legală NML 3-06:2016 Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică), limita erorii tolerate pentru produselor petroliere este de +/- 0,5% și pentru gazele lichefiate este de +/- 1,0%.

Pct. 52 al Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, HG nr. 1117 din 22.08.2002, stipulează: „în cazul în care cumpărătorul are îndoieli în privinţa exactităţii dozei de produse petroliere livrate la coloană, la cererea lui, operatorul staţiei este obligat să controleze imediat starea coloanei de distribuţie şi, în cazul constatării unei diferenţe în minus, să restituie paguba cumpărătorului şi să înceteze utilizarea acestei coloane până la efectuarea reparaţiilor„. Astfel consumatorul poate să ceară reprezentațiilor stațiilor de alimentare să prezinte buletinul de verificare metrologică al SMÎPP și GL și să facă dovadă livrării cantității corecte în rezervorul autovehiculului.

Vezi şi: Suntem sau nu mințiți la pompă? Răspunsul aflat de un şofer din Chişinău, unul care ar trebui să fie o lecție pentru mulţi

Cmentariile sunt închise