Bine de ştiut! Regulile, lista actelor necesare şi tarifele pentru vămuirea unui autovehicul importat în Moldova

În Republica Moldova, orice cetăţean care are 18 ani împliniţi, un permis de conducere şi o sumă de bani necesară are dreptul liber de a-şi importa un autovehicul, dar care nu trebuie să aibă o vârstă mai mare de 10 ani, conform legislaţiei actuale.

Dacă majoritatea cunosc despre această posibilitate, atunci nu mulţi sunt cei care ştiu despre toate regulile, actele sau tarifele actuale care sunt cerute/percepute la vamă pentru vămuirea maşinilor. Să le trecem deci în revistă pe toate, după ce le-am solicitat de la reprezentanţii Serviciului Vamal.

FOTO: basarabia.md

Aşadar, conform prevederilor art.10¹ din Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoanele fizice şi a unor formulare tipizate, la declararea bunurilor, persoanele fizice prezintă următoarele documente în original și fotocopia acestora, reieşind din particularităţile mărfurilor, livrării şi regimului vamal solicitat:

  • actele de identitate (paşaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale – se prezintă în toate cazurile;
  • documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra bunurilor (contractul, sau factura comercială, sau documentu de plată) – se prezintă în toate cazurile;
  • procura eliberată persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale din numele persoanei fizice care deţine dreptul de proprietate sau folosinţă asupra bunurilor respective – se prezintă în cazul reprezentării persoanei fizice;
  • paşaportul tehnic al mijlocului de transport – se prezintă în cazurile când mijlocul de transport este obiectul declarării sau când acesta este utilizat la transportarea bunurilor supuse declarării;

Important este de menţionat că, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, mijlocul de transport respectiv trebuie să fie scos mai întâi de la evidenţă de către autoritatea competentă a statului de expediere înainte de a trece procesul de vămuire!


Cu actele necesare şi câteva reguli ne-am clarificat, acum să trecem la banii suplimentari pe care oricine trebuie să îi mai scoată din buzunar.

Conform alin.(11) art.10. al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 „cu privire Ia modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice”, drept bază la calcularea termenului de exploatare a mijlocului de transport auto, motorului şi caroseriei se reţine anul de producţie. Anul de producţie se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN, indicat în numărul de identificare al vehiculului de modelul respectiv.

Pentru vămuirea unui autovehicul (de la poziţia tarifară 8703) se achită, conform Anexei nr.2 la Legea Republicii Moldova nr.1380 din 20.11.97 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial 40-41/286, 07.05.1998):

  • Taxa pentru proceduri vamale – 0.4% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 1.800 euro!
  • Adeverinţa pentru înregistrarea mijlocului de transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul ţării (chiar şi provizoriu), pasibile înregistrării în subdiviziunile structurale subordonate Ministerului Dezvoltării Informaţionale – 7 euro;
  • Accizul conform Codului fiscal /Legea nr.1163 din 24.04.97/(Monitorul Oficial 62/522, 18.09.1997):

Cota accizului pentru mijloacele de transport

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, (în lei, per cm³)

de la 0 la 2 ani inclusiv

de la 3 la 4 ani inclusiv

de la 5 la 6 ani inclusiv

de 7 ani

de 8 ani

de 9 ani

de 10 ani

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip „break” şi maşinile de curse:

– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie (benzinare):

870321

Cu capacitatea cilindrică de maximum 1.000 cm³

cm³

9.56

10.00

10.23

10.45

11.50

12.19

12.89

870322 Cu capacitatea cilindrică de peste 1.000 cm³, dar de maximum 1.500 cm³

cm³

12.23

12.67

12.90

13.12

14.49

15.17

16.33

870323

Cu capacitatea cilindrică de peste 1.500 cm³, dar de maximum 2.000 cm³

cm³

18.90

19.34

19.57

19.79

21.62

23.23

24.39

870323

Cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm³, dar de maximum 3.000 cm³

cm³

31.14

31.58

31.81

32.03

35.20

37.03

38.88

870324 Cu capacitatea cilindrică de peste 3.000 cm³

cm³

55.60

56.04

56.27

56.49

58.66

58.89

59.13

– Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semi diesel):

870331 Cu capacitatea cilindrică de maximum 1.500 cm³

cm³

12.23

12.67

12.90

13.12

14.49

15.17

16.33

870332 Cu capacitatea cilindrică de peste 1.500 cm³, dar de maximum 2.500 cm³

cm³

31.14

31.58

31.81

32.03

35.20

37.03

38.88

870333 – Cu capacitatea cilindrică de peste 2.500 cm³

cm³

55.60

56.04

56.27

56.49

58.66

58.89

59.13

8703 Autovehicul de epocă* De la 30 de ani până la 39 de ani inclusiv – 40.000 de lei;
De la 40 de ani până la 49 de ani inclusiv – 30.000 de lei;

De la 50 de ani – 20.000 de lei;
8703 Autoturism de lux** Suma cotei accizei în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică şi a cotei accizei în mărime de 2% din valoarea în vamă

Autovehicul de epocă – mijloc de transport auto de orice marcă şi tip şi cu vîrsta mai mare de 30 de ani, ce reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat de instituţia de stat competentă (accizul + taxa corespunzătoare din tabel).

**Prin autoturism de lux se înţelege autoturismul a cărui valoare în vamă constituie 1.5 milioane de lei şi mai mult (accizul + 2% din valoare).

Mai este necesar de menţionat că pentru autoturismele cu unităţi de propulsie hibride cota accizului se micşorează cu 50%, iar pentru cele complet electrice este zero.

Cmentariile sunt închise