Calitatea carburanţilor pe care îi importăm şi îi cumpărăm va fi verificată conform normelor europene

Parametrii de calitate ai benzinei și motorinei, atât la importul, cât și la comercializarea acestor produse la stațiile PECO vor fi măsurați potrivit cerințelor europene!

În acest sens, Executivul a aprobat modificări la Legea produselor petroliere, care prevăd stabilirea unui sistem de monitorizare a calității combustibililor în Republica Moldova în conformitate cu directivele europene.

FOTO: blogestaciodeserveimaset.es

Monitorizarea calității carburanților va fi efectuată de către organismele acreditate, care ulterior vor prezenta datele respective Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Etapele controlului vor cuprinde prelevarea probelor de benzină și motorină, aflate în teritoriul vamal și la stațiile PECO, efectuarea încercărilor în baza standardelor europene, cu eliberarea raportului de inspecție.

Astfel, procedurile de determinare a calității benzinei și motorinei vor fi aliniate la standardele europene, iar raportul anual privind calitatea produselor petroliere comercializate în Republica Moldova va fi prezentat consumatorilor.

Vezi şi: Un șofer din Moldova a alimentat mașina cu motorină. Mai târziu a găsit apă în rezervor

Vezi şi: (video) Escrocherie de proporţii descoperită într-o reţea de staţii PECO din Moldova. Iată cum erau înşelaţi clienţii

FOTO: libertatea.ro

La articolul 5 din Legea nr.461 din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.82), cu modificările și completările ulterioare, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Caracterul inofensiv al produselor petroliere pentru sănătatea populaţiei, pentru bunurile consumatorului şi pentru mediul înconjurător este garantat prin calitatea acestor produse, reglementată de actele legislative și normative ale Guvernului. Calitatea produselor petroliere se atestă prin rapoarte de inspecție emise de organismele de inspecție acreditate în condițiile Legii nr.235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformităţii și recunoscute de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

(3) Produsele petroliere importate şi comercializate trebuie să corespundă prevederilor actelor legislative şi normative şi tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Controlul calităţii produselor petroliere şi respectării documentelor normative referitoare la acestea îl efectuează Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de organ central de specialitate al administrației publice elaborează politici publice și acte normative privind procesul de monitorizare a calității produselor petroliere. Monitorizarea calității produselor petroliere se realizează prin intermediul organismelor de inspecție acreditate și recunoscute în cadrul unui sistem de monitorizare aprobat de Guvern.”

În prezent, în Republica Moldova se aplică procedura de certificare a produselor petroliere în baza standardelor SM și GOST, diferite de cele stabilite în UE.

Vezi şi: (video) „Calculele din metodologia care stabileşte preţurile la carburanţi trebuie să le poată face fiecare cetăţean”

Cmentariile sunt închise