Guvernul a mai spus NU: TVA-ului în loc de accize, anulării taxei de lux progresive şi scutirii de taxa de drum a maşinilor de colecţie

Proaspătul Guvern de la Chişinău a mai respins unele amendamente înaintate de unii deputaţi pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal şi a tarifelor vamale, prevederile actualizate ale cărora urmează a fi votate în lectură finală şi implementate din 2020.

Acestea se referă sau au o tangenţă cu piaţa de autovehicule din ţara noastră, şi, aşa cum a fost în cazul celui privind reducerea şi anularea scutirilor pentru unele maşini hibride, Executivul a spus un NU, ceea ce denotă încă o dată faptul că are nevoie stringentă de bani din orice sursă posibilă!

FOTO: casata.md

Guvernul a comunicat următoarele:

1. Cu privire la propunerea de înlocuirea accizelor aplicate la vămuirea autoturismelor cu o plată TVA, și la Amendamentul AA nr.26 din 05 decembrie 2019 referitor la Art.I pct. 36 din proiectul de lege aferentă aceluiași subiect, menționăm că aceasta nu se susține, și urmează a fi analizată pe termen mediu și lung.

Totodată, menționăm că mecanismul de impozitare actual, are o funcție de susținere a protecției mediului ambiant, prin aplicarea unei accize progresive în dependență de capacitatea cilindrică și termenul de exploatare a mijlocului de transport, ceea ce nu va mai putea fi asigurat odată cu schimbarea principiului de impozitare.

2. Amendamentul AA nr.26 din 05 decembrie 2019 referitor la Art.I pct. 56 din proiectul de lege, privind abrogarea articolului 123 alin. 10 (care modifică taxa anterioară de 2% pentru maşinile de lux mai scumpe de 1.5 milioane de lei, prin introducerea uneia progresive pentru maşini care valorează minim 600.000 de lei), precum și a poziției tarifare 8703 din Anexa 2, Capitolul 5, art. 119, lit. g), nu se susține, în măsura în care aceasta a fost încadrată în parametrii bugetari prevăzuți în legea bugetului de stat, iar abrogarea acesteia va condiționa micșorarea veniturilor și respectiv a cheltuielilor preconizate pentru anul 2020, cu aproximativ 60 de milioane de lei.

3. Amendamentul O.L. f/nr. referitor la Art.I din proiectul de lege, ce vizează completarea articolul 338 alineatul (2) cu prevederi în baza cărora se va acorda scutirea de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele de colecție de interes istoric sau etnografic, nu se susține. Măsura urmează a fi examinată suplimentar pe termen mediu, prin prisma includerii taxei respective în accizul aplicat asupra carburanților.

4. Amendamentul GS nr.23 din 11 decembrie 2019 referitor la Art.I din proiectul de lege, ce vizează modificarea art.348, nu se susține. Exonerarea (eliberarea) parțială de la plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) va avea ca efect diminuarea încasărilor la buget. Estimările efectuate în acest sens, arată o diminuare a veniturilor cu aproximativ 15-20 mil. lei.

Totodată, un aspect important care necesită a fi luat în considerare este crearea dificultăților în administrarea procesului de procurare, evidență și raportare a vinietelor. Suplimentar, evidențiem că, propunerile respective contravin principiului echității fiscale, în contextul în care o parte din subiecții impunerii, vor fi scutiți de plata taxei rutiere (vinieta) – sursa de finanțare a infrastructurii drumurilor, chiar dacă toate autovehiculele utilizează infrastructura drumurilor în mod egal.

În contextul celor expuse, precum și reieșind din situația economică actuală a Republicii Moldova, menționăm că, promovarea unor astfel de modificări necesită o examinare mai amplă, luând în considerare posibilitatea acordării unor măsuri alternative pentru cetățenii plecați peste hotarele țării, cum ar fi: îmbunătățirea calității infrastructurii drumurilor de care vor beneficia atât ei la revenire în țară precum și familiile acestora care locuiesc în Republica Moldova, crearea unor condiții favorabile pentru investiții în businessul mic și mijlociu, oferirea unor cadouri simbolice în perioada revenirii acestora în Republica Moldova, etc.

Vezi şi:

https://autoblog.md/de-ras-si-de-plans-dupa-ce-a-taxat-mai-scump-hibridele-guvernul-cere-bani-de-la-europeni-pentru-a-lupta-cu-poluarea-atmosferica/

https://autoblog.md/ce-se-intampla-legea-nu-a-intrat-in-vigoare-dar-masinile-cu-tehnologie-mild-hybrid-nu-mai-pot-fi-vamuite-la-50/

https://autoblog.md/constantin-mihalachi-unde-este-logica-dragi-guvernanti-de-ce-va-luati-de-hibride-cand-toata-lumea-le-promoveaza/

Cmentariile sunt închise