În Moldova ar putea fi vămuite cu reducere circa 160000 de mașini! Ale cui sunt și din ce motive

0

Acum ştirile şi articolele noastre sunt şi pe Telegram! ABONEAZĂ-TE!
Le puteţi şi comenta acolo 😉
Abonaţii văd şi conţinut exclusiv!

În contextul nemulțumirilor manifestate de către persoanele fizice care au introdus în perioada anilor 2010-2021 pe teritoriul țării mijloace de transport înmatriculate în străinătate și s-au aflat pe teritoriul vamal al Republicii Moldova o perioadă mai mare de 3 ani, Serviciul Vamal menționează că problema în cauză a devenit una complexă, fiind necesare găsirea urgentă a unor soluții și luarea unor decizii!

La momentul actual pe teritoriul RM se află peste 158.000 de mijloace de transport care au încălcat termenul legal de 180 zile/3 ani!

FOTO: Serviciul Vamal

Cadrul legal actual, care reglementează introducerea pe teritoriul țării a mijloacelor de transport străine, stabilește că persoanele fizice rezidente și nerezidente au dreptul de a le aduce doar în cazul în care vor fi declarate prin acțiune şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de până la 180 de zile, dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu respectarea următoarelor condiții:

  • mijloacele de transport să se afle la evidență permanentă în alte state;
  • persoanele fizice rezidente să dețină în proprietate sau să aibă drept de folosință asupra mijloacelor de transport;
  • mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor şi al pasagerilor;
  • mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal până la expirarea termenului acordat.

Cadrul legal prevede o excepție pentru mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal și declarate prin acțiune de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care dețin permis de conducere emis în țara în care au domiciliu – acestea se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen ce nu depășește termenul de aflare a mijlocului de transport auto sub regim vamal de admitere temporară stabilit la art. 69 Cod Vamal.

FOTO: Poliţia de Frontieră

Conform datelor statistice din Sistemul Informațional Vamal, se atestă un număr de circa 158 de mii de mijloace de transport introduse pe teritoriul țării în perioada anilor 2010-2021 și declarate prin acțiune cu termenul expirat de 180 zile/3 ani. Din acest considerent, necesitatea implementării unui sistem de control care permite identificarea la frontieră a autovehiculelor care au depășit termenul legal de aflare (180 zile/3 ani) este extrem de stringentă.

Pornind de la nemulțumirile apărute în societate și diversitatea opiniilor, Serviciul Vamal anunţă că a suspendat implementarea în regim de test a sistemului nou de calcul și de control a termenului de aflare pe teritoriul țării a mijloacelor de transport menționate!

În această situaţie va formula o adresare către Comisia Juridică Numiri și Imunități din Parlament, prin care va solicita interpretarea prevederilor ce țin de calculul termenului de 3 ani (stabilit la art. 69 Cod Vamal) și indicarea condițiilor care ar permite aflarea pe teritoriul țării a mijloacelor de transport străine pe un termen mai mare de 3 ani.

FOTO: Serviciul Vamal

Norma actuală cu stabilirea unui termen mai mare de 180 zile nu este prevăzută în alte state UE și contravine Convenției cu privire la admiterea temporară încheiată la Istanbul în anul 1990. Astfel, reglementările noului Cod Vamal, aprobat prin Legea nr. 95/2021, stipulează posibilitatea introducerii pe teritoriul vamal cu declarare prin acţiune şi cu plasarea sub regim de admitere temporară a mijloacelor de transport străine, doar pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, fără careva derogări, fapt pentru care se atenționează persoanele fizice care folosesc mijloace de transport străine, că începând cu anul 2023 urmează să se conformeze cadrului legal menționat, în situația în care nu vor fi operate modificări!

La fel, norma actuală generează lacune prin utilizarea timp de 3 ani a mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare străine de către cetățenii RM care au dublă cetățenie și nu se achită în mărime deplină costul vinietei pentru toată perioada de aflare temporară pe teritoriul țării!

Pentru mijloacele de transport străine, care se află pe teritoriul țării mai mult de 180 zile, urmează să fie achitată vinieta anuală de 360 euro, dar aceasta se achită preponderent în mărime minimală (de regulă între 7 şi 90 euro) sau deloc!

Datele statistice ne arată că în perioada anului 2020 au fost achitate doar 1.749 viniete cu valoarea de 180 de euro, ceea ce denotă că pe teritoriul țării în anul 2020 s-au aflat cu depășirea termenului de 180 zile – 10.159 mijloace de transport, suplimentar la celelalte peste 140.000 din anii precedenți care nu au fost scoase din teritoriul vamal în termen de 180 zile și se prezumă că acestea circulau pe drumurile publice, iar vinieta de 360 de euro nu a fost achitată!

FOTO: publika.md

Se mai atestă în context că mijloacele de transport străine care sunt folosite pe teritoriul RM o perioadă mai mare de 3 ani, de regulă, după expirarea acestui termen sunt vândute la piese auto, astfel că persoanele care le-au introdus scapă de stresul scoaterii acestora de pe teritoriul RM. Din analiza efectuată de către funcționarii vamali s-a constat că circa 70% din numărul total de unități de transport declarate prin acțiune sunt dezmembrate la piese auto!

În acest sens, doar în anul 2021 subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal au documentat peste 40 de stații de dezmembrare auto, unde se aflau mijloace de transport dezmembrate, care figurau în sistemele Informaționale ale Serviciului Vamal ca fiind declarate prin acțiune!

Acest fenomen, în mare parte, presupune eludarea cadrului legal prin eschivarea de la achitarea accizelor la bugetul de stat, lipsa asigurărilor de răspundere civilă, lipsa reviziei tehnice corespunzătoare, imposibilitatea identificării în cazul încălcării Regulamentului circulației rutiere, folosirea ilegală a drumurilor publice (în lipsa vinietei), etc.

Respectiv, dezmembrarea mijloacelor de transport și comercializarea pieselor uzate reprezintă o afacere preponderent nereglementată, din care nu sunt achitate taxe și impozite, desfășurată într-o zonă tenebră (nu sunt înregistrați la SFS, nu se respectă normele ecologice, nu au documente de provenință a unităților de transport și a pieselor, etc.).

Concomitent, nu sunt respectate condițiile legale care au servit ca temei la autorizarea introducerii acestor mijloace de transport în Republica Moldova (art.1841 Cod vamal, și art.10 Legea nr.1569/2002 „mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal până la expirarea termenului acordat; mijloacele de transport nu pot fi vândute, donate, transmise prin moștenire, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziția unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale”).

La fel, o mare parte din aceste mijloace de transport sunt folosite pentru prestarea serviciilor de transport a pasagerilor, în special în zona de frontieră, ceea ce contravine cadrului legal menționat.

FOTO: Serviciul Vamal

În concluzie, pentru diminuarea considerabilă a acțiunilor menționate în raport cu mijloacele de transport străine introduse în RM și declarate prin acțiune, Serviciul Vamal, va propune:

  • modificarea cadrului legal și anume: introducerea posibilității de vămuire a acestor mijloace de transport (circa 158 mii) cu scutiri de la cota accizei pentru limita de vârstă raportată la 10 ani;
  • acordarea dreptului de declarare simplificată pentru cetățenii care au introdus mijloace de transport străine și le-au vândut la stațiile de dezmembrări pentru piese auto, cu o scutire de la cota accizei pentru limita de vârstă raportată la 10 ani;
  • identificarea unei soluții legale pentru autorizarea aflării pe teritoriul țării a mijloacelor de transport străine care staționează/se află pe teritoriul țării o perioadă mai mare de 3 ani.
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata