(doc/video) ANRE a aprobat noua Metodologie de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere

Astăzi, 14 iunie 2021, în cadrul ședinței publice în regim online a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost aprobată Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Documentul reglementează modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat în strictă conformitate cu prevederile stabilite în Legea nr. 54/2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461/2001 (Monitorul Oficial al RM nr. 117-121 art. 129 din 14.05.2021).

Mecanismul aplicat la calcularea prețurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat prevede că acestea urmează să fie stabilite de fiecare agent economic în parte și nu pot depăși prețurile maximale determinate în conformitate cu prevederile respectivei Metodologii.

Acestea trebuie să corespundă următoarelor principii: să contribuie la aprovizionarea fiabilă și eficientă a consumatorilor cu produse petroliere; să acopere costul produselor petroliere precum și cheltuielile necesare activității de comercializare a acestora; să asigure protecția intereselor legitime ale consumatorilor de produse petroliere.

Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilește:

  • modul de calculare a prețurilor maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere;
  • metoda determinării prețurilor maxime de comercializare cu ridicata a produselor petroliere;
  • metoda de stabilire de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a marjei la comercializarea produselor petroliere;
  • modalitatea de aplicare de către titularii de licențe a prețurilor de comercializare cu amănuntul și cu ridicata a produselor petroliere.

De asemenea, Metodologia prevede obligativitatea asigurării evidenței de către agenții economici a tuturor partidelor de produse petroliere importate, iar în cazul procurărilor locale, evidența partidelor procurate de la importatori.

Prețul fiecărei partide comercializate se stabilește la un nivel ce nu poate depăși prețul maximal al acesteia. Pe măsura comercializării complete a fiecărei partide de produse petroliere, prețul pentru fiecare partidă nouă se stabilește reieșind din prețul maximal de intrare a acesteia, în ordine cronologică.

Valorile marjelor la comercializarea cu ridicata și la comercializarea cu amănuntul a
produselor petroliere principale și a gazului lichefiat vor fi stabilite semestrial (o dată la şase luni).

La modul practic, Metodologia aprobată în ședința de azi presupune mecanismul prin care companiile petroliere, o dată cu importul carburanților, urmează să-i atribuie fiecărei partide un preț maximal de comercializare. Acest preț se va baza pe următoarele elemente: cotațiile bursiere Platts pentru 14 zile anterioare efectuării importului, marjele comerciale stabilite de către ANRE, cotele accizelor și cotele TVA prevăzute de Codul Fiscal.

În rezultatul implementării Metodologiei va fi asigurată o corelare exactă a prețurilor finale pentru fiecare tonă/litru de produs petrolier la cotațiile bursiere internaționale. Pentru o transparență și mai mare a procesului, Agenția va publica în fiecare zi lucrătoare cotațiile bursiere relevante pentru benzină, motorină și gaz lichefiat.

Reieșind din necesitatea acordării companiilor petroliere a unei perioade minime de organizare atât a procesului de evidență a produselor petroliere pe fiecare partidă, cât și a procesului de calculare a prețurilor maximale pentru acestea, Hotărârea privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere urmează să intre în vigoare începând cu data de 01.07.2021.

Totodată, prețurile actuale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere nu pot fi majorate de către vânzători până la intrarea în vigoare a Metodologiei respective.

Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere este obligatorie pentru toți agenții economici care desfășoară activitatea licențiată de comercializare cu ridicata și/sau cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova.

  • Proiectul metodologiei

[embeddoc url=”https://www.anre.md/storage/upload/projects/announcements//tmp/php58AU1O/PROIECT%20Metodologia%20de%20calcul%20%C8%99i%20aplicare%20a%20pre%C8%9Burilor%20la%20PP%20%20%20-.pdf”]


  • Analiza impactului Metodologiei

[embeddoc url=”https://www.anre.md/storage/upload/projects/announcements//tmp/phpLggfsz/AIR%20Metodologia%20calculare%20%C8%99i%20aplicarea%20pre%C8%9Burilor%20la%20produsele%20petroliere.pdf”]


  • Notă informativă la proiectul Metodologiei

[embeddoc url=”https://www.anre.md/storage/upload/projects/announcements//tmp/phpIxI3a4/Not%C4%83%20informativ%C4%83%20la%20Poiectul%20Metodologiei%20la%20sit.%20din%2009.06.2021.pdf”]


  • Sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Metodologiei de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere

[embeddoc url=”https://www.anre.md/storage/upload/projects/announcements//tmp/phpQa8IoH/Sintez%C4%83%20Metodologiei%20de%20calculare%20%C8%99i%20aplicare%20a%20pre%C8%9Burilor%20la%20produsele%20la%20sit%2010%2006%202021%20%20%20%20%20docx%20(1).pdf”]

Cmentariile sunt închise