În atenţia posesorilor de autovehicule din stânga Nistrului!

Începând cu data de 1 septembrie 2021, în traficul rutier internațional vor avea acces doar automobilele din stânga Nistrului care vor dispune de plăcuțe de înmatriculare de model neutru, pe lângă mijloacele de transport înregistrate conform dispozițiilor generale ale legislației Republicii Moldova. Despre aceasta au anunțat autoritățile de la Chișinău.

FOTO: platesmania.com

Conform celor convenite în trimestrul I al anului 2021, între autoritățile de profil ale Republicii Moldova și Ucrainei, începând cu data de 1 septembrie curent, accesul în traficul rutier internațional, va fi asigurat doar în privința mijloacelor de transport din regiunea transnistreană ce vor dispune de plăci de înmatriculare ale Republicii Moldova și de plăci de model neutru, însoțite de autocolantul „MD”, în conformitate cu prevederile Deciziei protocolare „Cu privire la participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, care nu desfășoară activitate comercială” din 24 aprilie 2018, Legii nr.170/2018 și Hotărârii Guvernului nr.847/2018.

Amintim că cele două puncte de înmatriculare a automobilelor din regiunea transnistreană și-au început activitatea la 1 septembrie 2018, conform mecanismului agreat în negocieri ce prevede accederea în traficul rutier internațional a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană ce posedă plăcuțe de înmatriculare de format neutru (trei litere și trei cifre), clasificate la pozițiile tarifare 8703, 8711 și 8716, în condițiile Convenției de la Viena din 1968 asupra circulației rutiere, la care Republica Moldova este parte.

Doritorii de a participa în traficul rutier internațional vor beneficia în continuare de serviciile prestate la cele două puncte de înmatriculare, situate în orașele Tiraspol și Râbnița, iar Agenția Servicii Publice a informat că începând cu data de 1 iunie 2021 vor fi aplicate noi facilități de prestare a serviciilor, cu demararea procesului de prestare a serviciului de eliberare a certificatului de înmatriculare de model neutru, în termen de 20 de zile lucrătoare la tariful de 330 de lei și de 10 zile lucrătoare la tariful de 660 de lei, respectiv. Iar pentru eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu, emis în ziua adresării, solicitantul va achita doar 80 de lei.

Pe lângă reducerea termenului de eliberare a certificatului de înmatriculare de la 30 la 10 zile lucrătoare, recent au fost realizate și alte măsuri de impulsionare, cum ar fi:

  • inițierea documentării începând cu 1 aprilie curent a remorcilor la categoriile de autovehicule enumerate supra;
  • ajustarea cadrului normativ în vigoare la prevederile Legii nr.170/2018 care stipulează excluderea limitei de vârstă la plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport introduse după 24 aprilie 2018 în regiunea transnistreană;
  • oferirea posibilității alegerii combinațiilor de cifre și de litere din numărul de înmatriculare din stocul repartizat subdiviziunii, iar în cazul manifestării dorinței de a obține plăci de model național se poate selecta și din masivul seriilor atribuite pentru subdiviziunile teritoriale ce deservesc locuitorii din stânga Nistrului și mun. Bender ș.a.

Întru stimularea proceselor, autoritățile moldovenești întreprind constant mai multe acțiuni pentru a facilita accesul la servicii și a informa cetățenii cu privire la setul de acte și de proceduri necesare de parcurs în vederea documentării și participării în circulația rutieră internațională cu autovehiculele cu numere de înregistrare neutre.

În mod continuu, autoritățile de la Chișinău reiterează necesitatea suplinirii programărilor online ale solicitanților cu deservirea în baza rândului viu, fapt care ar face posibilă înmatricularea zilnică a unui număr mai mare de solicitanți, propunere rămasă fără suport din partea Tiraspolului.

Ținând cont că posesorii de plăci și de certificate de înmatriculare neutre pot participa în circulația auto din afara țării doar cu permise internaționale de model recunoscut și cele naționale, pentru locuitorii din regiunea transnistreană a fost pus în aplicare și un mecanism de preschimbare simplificată și fără susținere a probelor adiționale, pentru obținerea permisului de conducere al Republicii Moldova. În acest sens, în perioada octombrie 2018-martie 2021 au fost preschimbate 11.366 permise şi în total 36.000 sunt deţinute de către locuitorii din regiune, conform datelor furnizate de Agenţia Servicii Publice.

La fel, în regim facilitat și adaptat la situația din regiunea transnistreană are loc și documentarea cu acte de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova și cu acte de stare civilă de model național, în cazul ultimelor fiind aplicabile prevederile art.13¹ din Legea nr.100/2001 și Hotărârii de Guvern nr.286/2019.

Cmentariile sunt închise