Propunerea președintelui: Cetățenii care vor decide să se întoarcă acasă îşi vor putea vămui maşinile fără taxe sau cu reducere

Cetățenii Republicii Moldova, care s-au aflat în ultimii cel puțin trei ani peste hotare şi vor alege să se reîntoarcă în ţară, ar putea fi scutiți de mai multe taxe pentru introducerea mai multor bunuri, inclusiv a unor automobile.

O astfel de inițiativă legislativă, propusă de preşedintele Maia Sandu, va fi analizată într-o ulterioară şedinţă de Parlament.

Scutirea totală de la plata drepturilor de import pentru introducerea bunurilor de uz personal sau, după caz, a unui mijloc de transport auto (per familie sau per persoană necăsătorită) se va acorda cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

  • bunurile de uz personal sau mijlocul de transport auto trebuie să se afle în proprietatea persoanei fizice, cetățean al Republicii Moldova, cu cel puțin un an înainte de introducerea bunurilor în Republica Moldova;
  • mijlocul de transport auto trebuie să se afle la evidență permanentă în alt stat;
  • capacitatea cilindrică a motorului mijlocului de transport auto nu trebuie să depăşească 2.000 cm3!

În cazul introducerii mijloacelor de transport auto cu capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 2.000 cm3, dar mai mică de 3.000 cm3, persoana fizică va achita drepturile de import în mărime de 50% din valoarea acestora.

Ulterior, beneficiarii facilităților fiscale și vamale NU VOR PUTEA vinde, dona, pune în gaj, transmite în arendă, locațiune, comodat, leasing, uzufruct sau altă formă de dare în posesie sau folosință bunurile respective pe o perioadă de cel puțin doi ani de la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova!

În cazul în care aceste bunuri se vor înstrăina în interiorul termenului de doi ani de la introducerea acestora în țară, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se vor calcula şi se vor achita de către beneficiar, din valoarea în vamă a bunurilor şi/sau din capacitatea cilindrică a motorului la data importului, conform prevederilor art. 1275 din Codul Vamal.

Prezentele scutiri vor putea fi solicitate și acordate doar o singură dată! Dacă va trece de votul Parlamentului, legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Detalii suplimentare şi motivele care au stat la baza formării proiectului de lege:

[embeddoc url=”https://autoblog.md/media/2021/08/PL17062021.pdf”]

Cmentariile sunt închise