Moldova: În stațiile de alimentare cu carburanți vor apărea puncte de colectare a uleiurilor uzate

0

Acum ştirile şi articolele noastre sunt şi pe Telegram!
Le puteţi şi comenta acolo 😉
Abonaţii văd şi conţinut exclusiv!

Executivul de la Chişinău a aprobat în această după amiază un Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul stabilește cerințele pentru gestionarea ecologică a uleiurilor uzate generate la nivel național, prin aplicarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului.

Scopul documentului este de a asigura colectarea, dar şi tratarea uleiurilor uzate fără riscuri pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. De asemenea, Regulamentul prevede limitarea și prevenirea poluării aerului, apelor și solurilor, dar și funcționarea unui sistem ecologic pentru gestionarea și controlul activităților corespunzătoare.

De monitorizarea și implementarea procedurilor este responsabilă Agenția de Mediu.

FOTO: Fiordaliso / Getty Images

Uleiurile uzate sunt deșeuri periculoase, iar producătorilor le revine sarcina de a asigura gestionarea corespunzătoare a cantităților și tipurilor de uleiuri uzate. Aceștia sunt obligați să se înregistreze prin intermediul Sistemului informațional automatizat – Managementul deșeurilor, printr-o cerere care se depune la Agenția de Mediu în format electronic.

Pentru a evita poluarea mediului și pentru a nu pune în pericol sănătatea populației, punctele de colectare a uleiurilor uzate create de sistemele individuale și colective pe teritoriul locațiilor disponibile pentru schimbarea uleiurilor uzate, cum ar fi stațiile de comercializare a carburanților pentru vehicule, centrele de deservire a automobilelor, centrele de gestionare a deșeurilor periculoase, vor fi echipate în mod obligatoriu cu recipiente speciale pentru colectare, îndeplinind următoarele cerințe:

  • să fie rezistente chimic la uleiurile uzate și la substanțele conținute în acestea;
  • să fie închise etanș și rezistente la șoc mecanic/termic;
  • să fie amplasate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe platforme betonate;
  • să fie etichetate cu marcajul „Uleiuri uzate” (arătat mai jos) cu dimensiunile de cel puțin 10 x 20 cm (marcajul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil și durabil).

Costul estimativ de colectare şi transfer pentru prima etapă de implementare a sistemului de gestionare a uleiurilor uzate cu aplicarea principiului responsabilității extinse a producătorului, indiferent de schema care va fi aplicată, este de circa 10 euro/tonă.

Prin urmare, producătorii de uleiuri vor trebui să asigure gestionarea corespunzătoare a cantităților şi tipurilor de uleiuri uzate rezultate din uleiuri introduse pe piaţă, conform cerinţelor din proiectul de Regulament, inclusiv să acopere costurile ce rezultă din îndeplinirea obligaţiilor care le revin în materie de răspundere extinsă a producătorului (colectarea sperată şi transportarea uleiurilor uzate, evidenţa şi raportarea, informarea utilizatorilor finali, etc).

Principalele condiţii care au impus elaborarea prezentului proiect de Regulament sunt:

  1. Impactul deşeurilor de uleiuri uzate asupra mediului şi sănătății populaţiei, condiţionat nemijlocit de eliminarea necorespunzătoare (arderea necontrolată şi deversări în sol şi ape) a acestor deşeuri periculoase.
  2. Lipsa evidenţei statistice privind cantitățile de uleiuri uzate generate şi gestionate de producători, fapt ce contribuie la extinderea pieţei ilegale a uleiurilor uzate şi creşterea numărului de persoane fizice şi juridice (ateliere de reparaţii, vulcanizări, garaje, etc.) care gestionează în mod necorespunzător aceste deşeuri.
  3. Lipsa unui sistem de colectare separată a uleiurilor uzate, fapt ce determină încetinirea sau lipsa contribuţiei economiei circulare la decarbonizare prin valorificarea energetică a deşeurilor.

Prin adoptarea prezentului act normativ se va asigura reglementarea monitorizării şi controlul operaţiunilor de colectare, transportare, tratare şi export a uleiurilor uzate se va contribui pe de o parte la reducerea riscurilor potenţial grave pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător care rezultă din deversarea ilegală în apă sau sol sau recuperarea energiei prin arderea deşeurilor de uleiuri uzate, iar pe de altă parte la eliminarea treptată a pieţei ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.

Implementarea prevederilor Regulamentului va contribui la crearea unui sistem funcţional de control şi monitoring la nivel naţional a tuturor producătorilor de uleiuri prin înregistrarea acestora în Lista producătorilor şi prin urmare la scăderea volumului total de deşeuri periculoase gestionate necorespunzător şi nemijlocit micşorarea suprafeţei de teren şi ape contaminate.

Şi un avantaj economic important rezultat prin aprobarea proiectului de Regulament este promovarea reciclării/regenerării uleiurilor uzate la nivel naţional. Experienţa ţărilor europene, confirmă că obiectivele stabilite de reciclare pentru uleiurile uzate contribuie la reducerea importurilor de ţiţei. De fapt, 70% ulei de bază poate fi recuperat din uleiurile lubrifiante uzate. Un litru de ulei de bază poate fi obţinut şi prin rafinarea a aproximativ 100 litri de ţiţei. Având în vedere cele două procese, rerafinarea unui baril de uleiuri uzate economiseşte aproximativ 100 de barili de ţiţei importaţi.

Acest Regulament, cât şi cel privind anvelopele uzate, se numără printre angajamentele asumate prin Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata