Precizare importantă în privinţa hotărârii de Guvern prin care motorul unei maşini a primit statut de piesă de schimb

După câteva sesizări la subiect din partea unor cititori pentru a verifica starea lucrurilor mai bine şi după aproape două luni de schimb de mesaje cu autoritățile competente, ne-am asumat răspunderea să venim cu o precizare, dar şi dezmințire, cu privire la articolul pe care l-am publicat în ziua de 20 noiembrie 2020, prin care v-am informat că de atunci motorul unui autovehicul a devenit în Moldova piesă de schimb.

Realitatea este că nu e chiar aşa. Atât noi, cât şi un număr mare de oameni, am înţeles greşit prevederile acelei hotărâri de Guvern şi astfel în ţara noastră NU se poate schimba simplu ca bună ziua motorul unei maşini cu un altul mai puternic sau mai voluminos/puţin voluminos, la dorinţă, în baza proaspătului statut de “piesă de schimb” prin care numărul propulsorului nu se mai verifică cum anterior se făcea.

FOTO: pennzoil.com

Într-o comunicare pe care am purtat-o cu Agenţia Servicii Publice am reuşit să punem la punct care au fost exact modificările în legislaţie în baza hotărârii de Guvern în cauză. Pe scurt spus, în Republica Moldova este posibil în teorie şi practică înlocuirea unui motor de maşină, însă cu respectarea unor condiţii anume, ci nu în baza actului votat de cabinetul de miniştri în toamna lui 2020.

Iată ce trebuie să cunoaşteţi:

1. Evidenţa numărului motorului

Potrivit legislaţiei naţionale, în Republica Moldova evidenţa numerelor de identificare a motoarelor autovehiculelor este reglementată de prevederile Regulamentului cu privire la Registrul de stat al transporturilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999.

Adiţional, în Regulile de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, aprobate prin actul normativ menţionat, este prevăzută identificarea vehiculului, inclusiv şi a numărului de identificare a motorului la efectuarea înmatriculărilor vehiculelor.

Reglementările vizate au fost puse în aplicare în scopul sporirii eficacităţii activităţii organelor de drept în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii. În acelaşi context, necesitatea ţinerii informaţiei vizate derivă şi din acordurile cu privire la cooperarea internaţională a organelor de drept în acest domeniu, la care Republica Moldova este parte.

Mai mult, necesitatea evidenţei numărului motorului reiese şi din legislaţia contravenţională şi penală. Or, conform prevederilor art.229, alin.2 din Codul Contravenţional, este prevăzută răspunderea contravenţională pentru conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit, iar conform art. 276 din Codul Penal, pentru falsificarea elementelor de identificare a autovehiculelor, inclusiv a numărului motorului, este prevăzută răspunderea penală.

2. Reflectarea numărului motorului în certificatul de înmatriculare

În altă ordine de idei, cerinţele referitoare la certificatele de înmatriculare pentru vehicule supuse înmatriculării în Republica Moldova sunt stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 770/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule.

Specificăm că la elaborarea cerinţelor a fost urmărit scopul transpunerii parţiale în cadrul naţional a prevederilor Directivei 1999/37/CE a Consiliului Uniunii Europene privind documentele de înmatriculare pentru vehicule. Reţinem că Directiva prevede emiterea documentelor de înmatriculare, conţinând datele precedate de codurile corespunzătoare armonizate, inclusiv numărul de identificare al motorului, care poate fi inclus suplimentar în documentul de înmatriculare.

Experienţa altor state demonstrează că evidenţa numerelor de identificare a motoarelor autovehiculelor se practică în majoritatea ţărilor, însă modalitatea ţinerii evidenţei lor, inclusiv în bazele informaţionale naţionale, precum şi reflectarea acestei informaţii în documentele oficiale de stat este diferită.

Aşadar, ţinând cont de Directiva Europeană menţionată, conform Hotărârii Guvernului nr. 423/2017 au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului nr. 770/2012, şi începând cu data de 1 martie 2018 au fost puse în circulaţie certificatele de înmatriculare de tip nou în care nu este reflectată informaţia cu privire la numărul de identificare al motorului, însă informaţia respectivă în continuare se introduce în Registrul de stat al transporturilor, la care, în ordinea stabilită, este organizat accesul organelor de poliţie!

C 63 AMG Edition 507 (C 204) Lack: designo magno platin, Aussatttung: designo Leder porzellan, 2013

3. Reutilarea autovehiculelor (inclusiv schimbarea motorului)

Cât priveşte subiectul reutilării vehiculelor cu motoare, precizăm că în temeiul art. 5 din Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr. 150/2014, noţiunea de reutilare este definită ca “activitate specifică de autoservice care are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate ai vehiculelor rutiere şi/sau ale produselor utilizate pentru acestea faţă de tipul omologat, inclusiv activitatea de completare/carosare a unui vehicul şi activitate de tuning”.

Suplimentar, în condiţiile art. 38 alin (4) din Legea privind siguranța traficului rutier nr.131/2007, “reutilarea care a condus la modificarea datelor de evidenţă ale autovehiculului trebuie să fie reflectată în certificatul de înmatriculare“.

Subsecvent, normele referitoare la reutilarea vehiculelor în Republica Moldova sunt prevăzute în Regulamentul cu privire la supravegherea tehnică exercitată de Inspectoratul Național de Securitate Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2003. În temeiul documentului menţionat, “reutilarea vehiculelor se efectuează numai cu permisiunea în scris a organului de poliţie (!)“, care este unul din acte ce servesc drept bază pentru efectuarea modificărilor în datele de evidenţă ale vehiculului.

Conform pct. 38 din Regulile de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999, reutilarea care a condus la modificarea datelor de evidenţă ale vehiculului trebuie să fie reflectată în certificatul de înmatriculare, iar în conformitate cu pct. 37 din aceste Reguli, în cazul documentării vehiculelor reutilate, solicitantul trebuie să prezinte permisiunea de reutilare eliberată de către subdiviziunea competentă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dovada efectuării lucrărilor de reutilare în condiţiile întreprinderilor autorizate şi, după caz, actele care confirmă dreptul de proprietate asupra agregatelor cu număr de identificare.

Totodată, în cazul schimbării motorului cu alt motor identic, categoria dată de autovehicule se documentează conform normelor stabilite, prezentând documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra motorului instalat!

Iar în cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul înmatriculat în Republica Moldova, verificarea numărului motorului se efectuează doar la solicitarea proprietarului de vehicul (în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1047/1999 înmatricularea, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare şi eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta, cu excepţia înmatriculării provizorii pentru probe, se face numai pentru autovehiculele şi remorcile identificate şi verificate de către un expert în identificarea vehiculelor).

Cu referire la aprobarea Hotărîrii Guvernului nr.814/2020 care a provocat un val de tratare neuniformă a diferitor noţiuni de genul “evidenţa numărului motorului s-a exclus”, “motorul piesă de schimb” etc, menţionăm că potrivit modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr. 415/2003, în procesul controlului, de către poliţie, a vehiculelor la ieşire pe rută sau la întoarcerea lor, precum şi în procesul controlului stării tehnice şi ecologice a vehiculelor în procesul circulaţiei rutiere, nu este necesară verificarea corespunderii numărului de identificare a motorului cu datele din actele de înmatriculare ale vehiculelor.

Totodată, în redacţia modificată a Regulamentului circulaţiei rutiere, vehiculul nu se reţine şi nu se aduce la parcarea specială, pentru a interzice exploatarea acestuia, în cazul în care numărul de identificare a motorului este reimprimat prin poansonare (perforare/gravare), ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare.

În contextul celor relatate, reiterăm că modificările operate prin Hotărârea Guvernului nr. 814 din 2020, intrată în vigoare din noiembrie 2020, NU se referă la excluderea evidenţei numărului motorului din sistemele informaţionale naţionale şi din procedura de înmatriculare a vehiculelor.

Cmentariile sunt închise

https://abangsongan.desa.id/https://abuan.desa.id/https://banua.desa.id/https://baturselatan.desa.id/https://baturtengah.desa.id/https://baturutara.desa.id/https://bayunggede.desa.id/https://belandingan.desa.id/https://belanga.desa.id/https://belantih.desa.id/https://buahan.desa.id/https://bunutin-kintamani.desa.id/https://catur.desa.id/https://daup.desa.id/https://dausa.desa.id/https://demulih.desa.id/https://gunungbau.desa.id/https://katung.desa.id/https://kedisan.desa.id/https://kintamani.desa.id/https://lembean.desa.id/https://manikliyu.desa.id/https://pengejaran-kintamani.desa.id/https://pengiangan.desa.id/https://pinggan.desa.id/https://satra-kintamani.desa.id/https://sekaan.desa.id/https://sekardadi.desa.id/https://selulung.desa.id/https://siakin.desa.id/https://songana.desa.id/https://songanb.desa.id/https://subaya.desa.id/https://suter.desa.id/https://terunyan.desa.id/https://ulian.desa.id/https://undisan.desa.id/