Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM nu va mai fi sursă de venituri ale fondului rutier

1

Acum ştirile şi articolele noastre sunt şi pe Telegram!
Le puteţi şi comenta acolo 😉

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova nu va mai fi sursă de venituri ale fondului rutier! Asta se prevede în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2022, aprobat în ședința de astăzi a Guvernului.

Modificarea va intra în vigoare după votul deputaţilor în două lecturi.

FOTO: Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”

Modificările propuse la Legea nr.720/1996 și Legea nr.397/2003 au fost elaborate pentru punerea în aplicare a deciziei Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de alocare integrală a încasărilor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova către unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi conform mecanismului actual de calculare a transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale.

Drept urmare, se propune modificarea Legii fondului rutier și Legii privind finanțele publice locale, după cum urmează:

1) La art.12 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003, cuantumul de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova aprobate în legea anuală a bugetului de stat se modifică în proporție de 100%.

2) Legea fondului rutier nr.720/1996 se modifică după cum urmează:

  • prin substituirea cuvântului ”locale” cu cuvintele ”drumuri de interes raional (municipal)” de la alineatele (2) și (22) ale articolului 1, se aduce o claritate pentru care categorie concretă a drumurilor publice locale se distribuie mijloace din fondul rutier în funcție de kilometri echivalenți administrați. Deoarece, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) pct. 3) din Legea drumurilor nr.509/1995, drumurile locale se împart în drumuri de interes raional (municipal), drumuri comunale și străzi.
  • lit. b) din art.2, alin.(1) se va expune în redacție nouă din considerentul că taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova percepută conform legislației fiscale nu va fi sursă de venituri ale fondului rutier, aceasta din urmă va fi distribuită UAT de nivelul întâi conform mecanismului actual prevăzut în Legea privind finanțele publice locale.

Modificările propuse la Legea privind finanțele publice locale și Legea fondului rutier au ca finalitate creșterea posibilităților financiare ale bugetelor locale de nivelul întâi pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale din teritoriul administrat, păstrând condiționalitatea utilizării mijloacelor conform destinației.


În concluzie, pentru cei care nu au înţeles:

Începând cu anul 2022, încasările din taxa pentru folosirea drumurilor ar putea fi alocate integral unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi – satelor (comunelor) şi oraşelor (municipiilor), fapt care ar spori capacitățile primăriilor pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale din teritoriul administrat.

În prezent, UTA de nivelul întâi beneficiază de 50% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor. Modificarea propusă va aduce în bugetele locale suplimentar 434 de milioane de lei, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor.

1 Comentariu
  1. R BALAN spune

    Nu am înțeles nimic

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata