(video) Agenţia de Mediu: Peste 90% din poluare, prin emisii de carbon, îi revine transportului

0

Acum ştirile şi articolele noastre sunt şi pe Telegram!
Le puteţi şi comenta acolo 😉
Abonaţii văd şi conţinut exclusiv!

La 7 septembrie, Republica Moldova a marcat Ziua internațională a aerului curat pentru un cer albastru – o acțiune din Calendarul de Mediu organizată în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a ONU din 19 decembrie 2019.

Rezoluția subliniază importanța și necesitatea stringentă de a îmbunătăți calitatea aerului, de a spori conștientizarea întregii societăți privind importanța păstrării și îmbunătățirii calității aerului, de a promova acțiunile necesare pentru reducerea poluării aerului.

Conform Agenţiei de Mediu de la Chişinău, citată de TV8, în septembrie, ianuarie și iulie, deja de ani de zile, se atestă depășirea de câteva ori a normelor admisibile de poluanți în atmosferă. Totodată, se afirmă că în ţara noastră principala cauză a poluării (peste 90%) sunt gazele de eșapament, emanate de numărul mare de mașini din trafic.

Coincidență sau nu, dar lunile menţionate coincid cu perioadele dintr-un an calendaristic, când în trafic apar mai multe autovehicule şi acestea circulă mai des, dar şi mai intens, generându-se şi ambuteiaje, respectiv cantităţi mari de emisii într-un singur loc. Pentru nimeni nu este un secret că în lunile septembrie şi ianuarie elevii şi studenţii revin la învăţământ din vacanţe, iar mijlocul verii este ales de mai mulţi concetăţeni pentru concedii şi călătorii.

Poluarea aerului reprezintă una din cele mai mari amenințări pentru sănătatea populației și este una dintre principalele cauze evitabile de deces și boli la nivel global. Organizația Mondială a Sănătății atenționează că în prezent 99% din populația lumii respiră aer poluat, iar acest fapt provoacă anual circa 7 milioane de decese cauzate de poluarea aerului. În anul 2022 genericul Zilei internaționale a aerului curat pentru un cer albastru este Aerul pe care îl partajăm (The Air WeShare), reieșind din aspectul transfrontalier al poluării aerului și subliniind necesitatea întreprinderii unor eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea calității aerului, inclusiv reducerea poluării aerului, în interesul protecției sănătății umane.

Poluanții emiși în atmosferă constituie cauza unora din cele  mai grave probleme de mediu cu care se confruntă omenirea în prezent, cum ar fi acidifierea oceanelor, precipitațiile toxice, efectul de seră, distrugerea stratului de ozon și schimbarea climei. Poluarea aerului nu cunoaște granițe naționale și se răspândește pretutindeni. Mai mult, aceasta este strâns corelată cu alte crize globale, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității, alte forme de poluare, precum și dezvoltarea economică. Tematica Zilei selectată pentru acest an  are drept scop să le reamintească oamenilor că purtăm cu toții o responsabilitate colectivă pentru orice daune aduse atmosferei pământului sau orice acțiuni care contribuie la înrăutățirea calității aerului.

Unii poluanți atmosferici, cum ar fi carbonul negru, metanul și ozonul troposferic, sunt și poluanți climatici, responsabili atât pentru un număr mare de decese cauzate de poluarea aerului, cât și pentru impactul asupra culturilor agricole și, prin urmare, asupra securității alimentare. Schimbările climatice sunt indisolubil legate de poluarea aerului și necesită o abordare integrată, care ar putea duce la beneficii colaterale semnificative.

Poluarea aerului este generată, în mare parte, de activitatea omului, iar în aceste condiții devine o necesitate organizarea eficientă a măsurilor de securizare a aerului atmosferic, care să contribuie la minimizarea impactului acestor activități și să asigure populaţiei „dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate”, care, este unul din drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de Constituția Republicii Moldova.

În Republica Moldova, protecția aerului și schimbarea climei au fost recunoscute drept domenii prioritare principale în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2030”: Obiectivul nr. 10 din SND 2030 „Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur”, care abordează un set esențial de Obiective de Dezvoltare Durabilă și astfel, construiește fundamentul pentru un viitor mai durabil al țării. Poluarea aerului este generată, în mare parte, de activitatea omului, iar în aceste condiții devine o necesitate organizarea eficientă a măsurilor de securizare a aerului atmosferic, care să contribuie la minimizarea impactului acestor activități și să asigure populaţiei „dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate”, care, este unul din drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de Constituția Republicii Moldova.

În această ordine de idei, în particular pe posesorii de autovehicule care fumegă exagerat sau în exces, îi rugăm şi noi respectuos să nu fie indiferenţi, ci mai responsabili faţă de mediu şi concetățeni, prin înlăturarea problemelor sau reparației sistemului de evacuare a gazelor de eşapament. Nu de alta, dar se ştie că există în Republica Moldova multe vehicule care sunt folosite cu o tobă de eşapament deteriorată, ori în genere lipsește, ceea ce se referă şi la aceiași catalizatori pentru neutralizarea noxelor. Deocamdată nu există în ţara noastră controale mai severe realizate de un organ precum RAR din România, iar la centrele ITP des se întâmplă că se mai închid ochii la nereguli.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata