(doc) Noi sancţiuni şi amenzi pentru conducătorii de vehicule! Iată ce pregăteşte MAI-ul pentru 2020

0

Săptămâna trecută, șeful Serviciului Juridic al Inspectoratului Național de Patrulare, Veaceslav Sîrbu, a declarat că a fost pregătită o iniţiativă de modificare a legislaţiei, menită inclusiv să înăsprească sancțiunile pentru şoferii cărora le place viteza şi să conducă în stare de ebrietate.

Detalii despre acest viitor proiect de lege au fost făcute publice de curând şi vi le aducem la cunoştinţă pentru o analiză.

Conform informaţiilor şi celor explicate pentru argumentarea modificării din nou a unui set de acte, în scopul responsabilizării participanţilor la trafic, în vederea conformării la prevederile normelor de siguranţă rutieră, neadmiterii derogării de la normele stabilite, se instituie necesitatea intervenirii la nivel normativ, de instituire a unui mecanism eficient de combatere a fenomenului încălcării limitei de viteză pe segmentele de drum, inclusiv prin aplicarea sancţiunii de suspendare a dreptului special de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 de zile până la 6 luni, sancţiune care va fi aplicată direct de Poliţie (şi nu prin vreo hotărîre judecătorească cum este acum), precum şi de responsabilizare a proprietarului mijlocului de transport pentru încălcările constatate cu mijloace tehnice certificate sau omologate.

Motivarea propunerilor înaintate o constituie faptul că contravenientul atentează prin faptele sale, asupra valorilor sociale ocrotite într-un stat de drept și anume siguranța rutieră, iar sancțiunile şi mecanismul aplicat, este blând și disproporționat în raport cu fapta comisă.


Iată câteva dintre modificările planificate:

– Una dintre prevederi ar fi că pentru toate încălcările “care vor fi constatate cu mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic ce funcţionează în regim automatizat, ori cu ajutorul altor mijloace tehnice de înregistrare video, filmare sau fotografiere va fi pasibil de răspundere contravenţională, persoana fizică şi juridică, proprietar al mijlocului de transport cu care s-a comis contravenţia! Proprietarul mijlocului de transport va putea fi eliberat de la răspunderea contravenţională, dacă în procesul verificării datelor declarate în comunicarea sau contestaţia depusă de acesta se va constata, că la momentul comiterii contravenţiei, mijlocul de transport se afla în folosinţa altei persoane sau că la acel moment a fost deposedat de mijlocul de transport în mod ilicit!

– În noul articol “451-6. Examinarea contravențiilor înregistrate prin intermediul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic”, primul aliniat va avea următorul cuprins (vezi-l pe tot în documentul ataşat la final):

 • (1) În cazul fixării unei încălcări prin intermediul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie, dar emite decizie asupra cazului contravenţional, după forma şi conţinutul stipulate la art. 4512, cu excepțiile prevăzute de prezentul articol!

Lista de sancţiuni contravenţionale aplicabile persoanei fizice va fi completată cu un nou punct f¹: “suspendarea dreptului special de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 de zile la 6 luni”.


“Articolul 36. Aplicarea punctelor de penalizare. Suspendarea exercitării dreptului special. Privarea de dreptul special”, alineatul (2), va avea următorul cuprins:

 • (2) Dacă aplicarea sancţiunii în modul prevăzut la alin.(1) condiţionează acumularea a 15 puncte de penalizare, agentul constatator odată cu sancţiunea principală şi cu aplicarea punctelor de penalizare, aplică suspendarea exercitării dreptului special de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 de zile la 6 luni, ca sancţiune complementară.

alineatul (3), va avea următorul cuprins:

 • (3) Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data aplicării prin deciziei agentului constatator de suspendare a exercitării dreptului special de a conduce mijloace de transport, rămase definitive.

“Articolul 236. Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum” se va modifica după cum urmează: (1 u.c. = 50 de lei)

 • (1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 punct de penalizare.
 • (2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 punct de penalizare.
 • (3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 40 la 60 km/oră se sancţionează cu amendă de la 30 la 36 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce mijloace de transport pe un termen de 30 zile.
 • (4) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de la 60 la 80 km/oră se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce mijloace de transport pe un termen de 60 de zile.
 • (5) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv mai mult de 80 km/oră se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce mijloace de transport pe un termen 6 luni.
 • (6) Săvîrşirea repetată, pe parcursul unui an, a depăşirii vitezei de circulaţie stabilită la alin.(3), se sancționează cu amendă de la 100 la 150 unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce mijloace de transport pe un termen de 90 zile.
 • (7) Săvîrşirea repetată, pe parcursul unui an, a depăşirii vitezei de circulaţie stabilită la alin.(4) şi alin.(5), se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 unităţi convenţionale cu aplicarea a 7 puncte de penalizare şi suspendarea de dreptul special de a conduce mijloace de transport pe un termen 6 luni.

Respectiv, amenda maximă pentru depăşirea limitei de viteză va creşte de la 1.800 la 10.000 de lei!


La articolul 355 alin. (1) şi alin.(2) în partea sancţionării se propune de substituit textul:

 • (1) “de la 3 la 6” cu “de la 10 la 15”.
 • (2) “de la 6 la 12” cu “de la 15 la 20”.

Iar la articolul 439-7 (Articolul 439 este despre Reţinerea şi aducerea vehiculului la parcarea specială, dar şi unele măsuri de siguranţă care pot fi aplicate de poliţie), alineatul (2) lit.a) se completează în final cu textul:

„….., inclusiv pentru contravenţiile prevăzute la art.233 (Conducerea vehiculului sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe), art. 236 alin. (5) şi (7) din prezentul cod.”


Legea nr.131 din 07 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), cu modificările ulterioare, urmează a fi completată cu articolul 21² cu următorul cuprins:

1. La articolul 21¹ după alin. (1) se introduce alin.(1¹) în următoarea redacţie:

 • (1¹) Autoritatea competentă de eliberare a permiselor, se investeşte cu dreptul de a dispune anularea dreptului de a conduce mijloace de transport, în situaţiile enumerate la alin. (1) lit.b).

2. Se introduce articolul 21² cu următorul conţinut: “Articolul 21². Restituirea permisului/dreptului în cazul suspendării exercitării dreptului special”

 • (1) În cazul suspendării exercitării dreptului special de a conduce mijloace de transport, contravenientul este obligat să se prezinte la subdiviziunea de Poliţie la care se află spre examinare dosarul de executare a sancţiunii, pe raza căreia domiciliază sau își are reședința, după caz, locuiește, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
 • (2) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (1), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
 • (3) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul mijlocului de transport, trebuie să se prezinte la subdiviziunea de Poliţie care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație.
 • (4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce mijloace de transport, se prelungește cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație, sau, în situațiile prevăzute la alin. (1), nu se prezintă la subdiviziunea de Poliţie pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație.

Şi Codul Penal urmează a se modifica:

 • Articolul 57 alineatul (1), 58 şi 59, 78 şi 79 alineatul (1) se completează cu textul: …. cu excepţia pedepsei anularea dreptului de a conduce mijloace de transport în cazul infracţiunilor prevăzute de art.264 (Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport) alin.(2), (4) (6) şi art.264¹ (Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe).
 • Articolul 106 alineatul (2) se va completa cu litera a¹) cu următorul cuprins: a¹) Mijlocul de transport utilizat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 264, art. 264¹ din Codul penal.
 • Art.132 Mijloace de transport se completează cu noţiune nouă: “Prin mijloace de transport se înţeleg toate tipurile de automobile, tractoare şi alte tipuri de maşini autopropulsate, tramvaiele şi troleibuzele, precum şi motocicletele, ciclomotoare (mopedele mai nou, astfel încât cei care conduc astfel de vehicule (cu permis corespunzător) şi încalcă regulile şi legea, la fel vor fi pasibil de răspundere contravenţională/penală) şi alte mijloace de transport mecanice”.

Aceste şi alte modificări incluse în proiectul de hotărâre ataşat mai jos urmează a fi analizate de Guvern şi mai apoi adoptate de către deputaţii din Parlament. S-ar putea întâmpla în prima jumătate a anului 2020.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata