Minge pasată în teren. Reacția Primăriei Chișinău privind declarațiile MAI despre problema traficului din capitală

Acum ştirile şi articolele noastre sunt şi pe Telegram! ABONEAZĂ-TE!
Le puteţi şi comenta acolo 😉
Abonaţii văd şi conţinut exclusiv!

Primăria Municipiului Chișinău vine cu precizări în contextul declarațiilor publice enunțate de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, referitor la implicarea APL Chișinău și a Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație (DGTPCC) în realizarea Planului de acțiuni privind măsurile de reorganizare a circulației rutiere întru diminuarea ambuteiajelor din municipiul Chișinău.

Pe parcursul anului 2021 au fost de fapt întreprinse mai multe acțiuni, care au ca scop descongestionarea traficului rutier în capitală, evitarea accidentelor rutiere și securizarea pietonilor.

La capitolul fluidizarea traficului rutier:

 • Au fost intensificate verificările privind presemnalizarea, semnalizarea corespunzătoare a șantierelor în lucru, stabilirea termenelor rezonabile pentru executarea lucrărilor, neadmiterea depășirii, termenilor de executare a lucrărilor decât cele prescrise în premise, neadmiterea depozitării materialelor de construcții pe partea carosabilă sau a utilajului;
 • Aplicarea marcajului rutier este executată în special pe timp de noapte, mai ales pe arterele și străzile cu trafic sporit. Pe străzile secundare și pe accese, unde fluxul de transport este neînsemnat, aplicarea marcajului are loc și pe timp de zi;
 • La eliberarea permiselor de executare a lucrărilor pe carosabil, antreprenorii sunt preîntâmpinați despre posibilitatea evitării executării lucrărilor în orele de vârf.

La capitolul reorganizarea circulației rutiere:

 • În OCR a fost propusă o nouă formă de organizare a circulației rutiere în intersecția străzilor Ismail – Grigore Ureche, care este înaintată spre avizare organului de poliție;
 • A fost înaintată spre executare către Î.M. „Exdrupo” schema coordonată privind reorganizarea circulației rutiere la intersecția străzilor Grigore Vieru – Romană;
 • A fost înaintată spre executare către Î.M. „Exdrupo” schema coordonată privind reorganizarea circulației rutiere la intersecția străzilor Grigore Vieru – Ierusalim. La moment sunt executate lucrări de supra înălțare a trecerii pietonale;
 • A fost implementată schema de organizare a circulației rutiere la intersecția străzilor Pușkin – Albișoara-Gr. Vieru – Alexandru Botezatu, prin realizarea proiectului OCR pe str. Albișoara;
 • Au fost operate modificări în organizarea circulației rutiere pe str. București, tronson cuprins între bd. Dacia și str. Ismail și anume, au fost marcate 3 benzi de circulație pe direcția spre centru și o bandă spre bd. Dacia;
 • Au fost începute lucrările de amenajare a bretelei pentru virarea la dreapta de pe Calea Orheiului pe str. Studenților, prin lucrările de strămutare a rețelelor de gaz;
 • Au fost înaintate spre executare către Î.M. „Exdrupo” solicitări și schițe de proiect pentru amenajarea spațiilor de refugiu (buzunare) la 5 stații de așteptare a transportului public:
 • Stațiile „str. Minsk” în ambele direcții și „str. Tomis” de pe șos. Muncești;
 • Două stații în ambele direcții pe str. Burebista;
 • Au fost executate lucrări de proiectare a obiectivului de semafoare la intersecția străzilor Muncești – Băcioii Noi, inclusiv cu modernizarea semafoarelor, totodată fiind prevăzută forma de organizare a circulației rutiere;
 • Sunt în proces de elaborare OCR pentru zona centrală a orașului, în care sunt prevăzute semnalizarea și amenajarea parcajelor auto. Se examinează locațiile exacte;
 • În prezent este în proces de elaborare Regulamentul privind evacuarea de către APL a automobilelor abandonate, conform prevederilor Legii 131/2007;
 • Au fost executate lucrări de iluminare suplimentară a 160 de treceri pietonale, pentru sporirea siguranței pietonilor;
 • Se identifică locațiile pentru direcționarea circulației transportului într-un singur sens pe anumite străzi și segmente de drumuri;
 • Pe parcursul a 11 luni a fost aplicat marcaj longitudinal în volum de 78.770 m² și marcaj transversal, 22.391 m² în intersecții;
 • Au demarat lucrările de construcție a primei insule de securizare a pietonilor pe bd. Dacia intersecție cu str. Matei Millo, în cadrul proiectului-pilot. Se preconizează multiplicarea acestora pe parcursul anului 2022;
 • A fost amenajată o trecere supraînălțată pentru pietoni pe str. Florilor, iar pe parcursul anului 2022 urmează multiplicarea acestora în zonele cu risc sporit de accidentări a pietonilor sau în preajma instituțiilor de învățământ.

Totodată, un șir de acțiuni urmează a fi întreprinse pe parcursul anului 2022. Printre acestea pot fi menționate:

 • Proiectarea și executarea lucrărilor de supra lărgire a str. Vasile Lupu din contul trotuarului existent, pentru amenajarea unei benzi suplimentare de circulație;
 • Proiectarea și instalarea obiectivului de semafor la intersecția str. Florilor – Studenților;
 • Totodată, va fi examinată și revăzută amplasarea trecerilor pietonale pe mai multe străzi din capitală. 

Alte măsuri, stipulate în planul de acțiuni menționat, necesită o abordare mai complexă și de lungă durată, cu examinarea și efectuarea unor studii de impact și oportunitate.

Primăria apreciază deschiderea MAI, anunțată în cadrul ședinței din 21 septembrie 2021, dar unele obiective enunțate în planul de măsuri, precum semaforizarea și modificarea direcțiilor de deplasare pe străzi, pot fi realizate prin planificarea și bugetarea acțiunilor date, care se pot executa într-o perioadă nu mai mică de 18-24 luni.

Totodată, Primăria ţine să atenţioneze și asupra faptului că MAI nu a manifestat interes față de problemele municipalității până la data de 21 septembrie 2021, dar a propus soluționarea în trei luni de zile a problemelor acumulate pe parcursul a zeci de ani.

Cmentariile sunt închise