(doc) Toate indicatoarele rutiere din Moldova vor fi înlocuite cu unele actualizate până în anul 2029

Acum ştirile şi articolele noastre sunt şi pe Telegram! ABONEAZĂ-TE!
Le puteţi şi comenta acolo 😉
Abonaţii văd şi conţinut exclusiv!

Siguranța conducătorilor auto pe drumurile publice naționale va fi sporită. Astăzi, Guvernul a aprobat modificări de ordin tehnic la Regulamentul Circulației Rutiere. Acestea au scopul de a aduce în concordanță mijloacele de semnalizare rutieră a indicatoarelor rutiere și a marcajului rutier, în conformitate cu standardele tehnice naționale existente în domeniu.

Stabilirea cerințelor clare referitor la utilizarea indicatoarelor rutiere de către administratorii drumurilor publice, precum și asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumurilor publice vor influența pozitiv, inclusiv asupra siguranței conducătorilor auto în conducerea mijlocului de transport.

Conform notei proiectul hotărârii Guvernului, motivul modificărilor făcute este apariția unei discrepanțe dintre desenul indicatoarelor rutiere prevăzut în standardele tehnice și cel prevăzut în Regulamentul Circulației Rutiere. Având în vedere cele menționate, pe drumurile publice sunt instalate indicatoare rutiere și aplicat marcaj rutier care mai mult sau mai puțin diferă de indicatoarele rutiere care sunt stabilite în anexa nr. 3 și respectiv, a marcajelor rutiere prevăzute în anexa nr. 4 a RCR.

În context, s-a mai propus suplinirea anexei nr. 3 a RCR cu unele indicatoare rutiere din standardul SR 1848-1:2021, care nu doar va servi ca un instrument suplimentar pentru administratorul drumului, dar și va informa conducătorii auto despre însemnătatea indicatoarele rutiere care pot fi întâlnite în statul vecin (România). Acest aspect asemenea va influența pozitiv asupra siguranței conducătorilor auto care obțin sau dețin permis de conducere eliberat de autoritățile naționale.

Având în vedere că pe drumurile publice încă persistă indicatoare rutiere care corespund standardului GOST R 52289:2009, indicatoarele rutiere actuale prevăzute în RCR nu vor fi eliminate. Totuși, acestea vor fi înlocuite urmare a deteriorării sau uzurii naturale a acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2028.

Complet noi sunt următoarele indicatoare din documentul atașat: 1.3.3, 1.3.4, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.35, 1.36, 3.4.2, 3.5 și 3.6 devin 3.5.1 și 3.5.2, 3.9 devine 3.9.1, 3.9.2, 3.15 devine 3.15.1, 3.15.2, 3.15.3, 4.1.2, 4.4.9, 5.37.3, 5.37.6, 5.58.5, 5.59.3, 5.72.4, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31. Unele indicatoare au primit un alt număr, iar câteva au fost combinate într-un singur indicator.

În ce privește marcajele: 1.13 devine marcajul 1.13.1, 1.19 devine marcajul 1.19.1, complet noi sunt 1.13.2, 1.14.3, 1.17.3, 1.17.4, 1.17.5, 1.19.2 și 1.29.3.

Învăţăm noile indicatoare şi marcaje AICI!

Cmentariile sunt închise